[Chắn] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU HEO VÀNG MAY MẮN 2019

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 7/3/19.

 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 2. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 3. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 4. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 5. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 7. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 8. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 10. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 11. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 12. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 14. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 15. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 16. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 18. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 19. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 20. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính