[Chắn] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU "CHHN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN LẦN V"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 12/9/18.

 1. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 2. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 3. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 5. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu ThươngDẾ MÈN 80 thích điều này.
 6. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 7. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/18
  vosucuong123, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 8. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  gấu nhồi bom, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 9. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cồ Bá Lương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 10. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 11. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 12. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 13. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 14. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 15. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  phương phát tài, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 16. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  phương phát tài, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 18. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  phương phát tài, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 19. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  phương phát tài, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 20. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội