[Cập nhật] TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 1

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi Chắn Hội M.U, 12/2/18.

 1. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 2. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 3. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 4. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 5. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 6. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 7. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 8. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 9. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 10. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 11. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 12. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 13. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 14. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 15. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 16. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 17. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 18. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

 19. hoanglangtu280485

  hoanglangtu280485 Chánh tổng

  image. image. image. image. Kết quả bảng 7
   
 20. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU