TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 5

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 13/5/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 2. kichon1984

  kichon1984 Chắn hội Hải Phòng

 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 4. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Phó ban TCSK Chắn hội MU

  hailam2009 thích điều này.
 5. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 6. kichon1984

  kichon1984 Chắn hội Hải Phòng

 7. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 8. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Phó ban TCSK Chắn hội MU

  hailam2009 thích điều này.
 9. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 10. kichon1984

  kichon1984 Chắn hội Hải Phòng

 11. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 12. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 13. kichon1984

  kichon1984 Chắn hội Hải Phòng

 14. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 15. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Phó ban TCSK Chắn hội MU

  hailam2009 thích điều này.
 16. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 17. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 18. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Phó ban TCSK Chắn hội MU

  hailam2009 thích điều này.
 19. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Cau Le Chihailam2009 thích điều này.
 20. kichon1984

  kichon1984 Chắn hội Hải Phòng