[Chắn] TTTT các trận đấu giao hữu ủng hộ THÀNH NAM SĐ

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 12/8/20.

 1. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

  Chỉnh sửa lần cuối: 14/8/20
  Nobitaviet05 thích điều này.
 2. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 3. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 4. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

  Chỉnh sửa lần cuối: 14/8/20
  Nobitaviet05 thích điều này.
 5. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 6. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

 7. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

 8. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 9. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

  Chỉnh sửa lần cuối: 14/8/20
 10. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

 11. GÁI PHỐ CỔ - 1

  GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

 12. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

 13. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

  Chỉnh sửa lần cuối: 14/8/20
 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 15. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

  Chỉnh sửa lần cuối: 14/8/20
 16. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

 17. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 19. namdinh0022

  namdinh0022 TB Pháp Chế Chắn hội MU

 20. GÁI PHỐ CỔ - 1

  GÁI PHỐ CỔ - 1 Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ