Trận đấu giao hữu ủng hộ " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 5":

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, 7/5/19.

 1. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009 thích điều này.
 2. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009 thích điều này.
 3. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009 thích điều này.
 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 5. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 6. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 9. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 10. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 11. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 14. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 15. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009Nobitaviet05 thích điều này.
 18. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009Nobitaviet05 thích điều này.
 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009Nobitaviet05 thích điều này.
 20. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009Nobitaviet05 thích điều này.