Quỹ và các khoản Thu - Chi của Chắn Hội Hà Nội

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi DẾ MÈN 80, 27/1/13.

 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ = 28.213.000 (Hai mươi tám triệu, hai trăm, mười ba ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 18/ 2019 :

  CHI QUỸ CHHN 2019


  A - THU :
  TỔNG THU : 0

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  Chắn Hội Hà Nội đấu trận giao hữu ủng hộ giải đấu Chắn Hội MU (cùng 4 chắn hội) : 1.500.000

  TỔNG CHI : 1.500.000 (Một triệu, năm trăm ngàn)


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI
  = 28.213.000 - 1.500.000 = 26.713.000 (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm, mười ba ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.


  Hà Nội, ngày 18/ 4/ 2020
  Ban Tài chính CHHN !
   
  Thành Nguyễn.HNNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 2. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 18/4/2020) = 26.713.000 (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm, mười ba ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 19/ 2019 :

  CHI QUỸ CHHN 2019


  A - THU :
  TỔNG THU : 0

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  Chúc mừng Offline Chắn hội MU (ngày 24/5/2020) : 500.000 (Đại diện chi sondat)
  Chắn Hội Hà Nội đấu trận giao hữu ủng hộ giải đấu Chắn Hội Hải Phòng mở rộng lần VI (cùng 4 chắn hội
  ) : 500.000

  TỔNG CHI : 1.000.000 (Một triệu)


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI
  = 26.713.000 - 1.000.000 = 25.713.000 (Hai mươi lăm triệu, bảy trăm, mười ba ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.


  Hà Nội, ngày 29/ 5/ 2020
  Ban Tài chính CHHN !
   
 3. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 29/5 /2020) = 25.713.000 (Hai mươi lăm triệu, bảy trăm, mười ba ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 20/ 2019 :
  OFFLINE CHẮN HỘI HÀ NỘI
  (Chủ Nhật - 7/6/2020)
  Nhà hàng Hải Xồm - 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội


  A - THU :
  I. Thành viên CHHN tham gia Offline (không thu phí) :
  - Ban QT (07) : sondat, chumso, Cọp Cái, DẾ MÈN 80, lopking, GadaubacTueminh, vuabip13
  - TV (21) : Hoàn Chốp, cuchuoihn, Nhất Chi Mai_84, habep75, Snow Heart, nick75, Mộc Thối, vothuong47a, baichanvn, TXNam, Đăng Quang pro, Thành Nguyễn.HN,
  nguyen904, giagia 68, dungkute24, Nhịgia80

  THU (I) : 0

  II. Khách mời tham gia Offline :

  - Khách mời (10) : Tongia, Mod01, Mod02, Mod06, Mod16, sauruouu, Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, nện điêu luyện, vas83, nick mới.

  THU (II) : 0

  III. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 :

  1. lopking : 1.000.000
  THU (III) : 1.000.000 (Một triệu)

  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :

  1. Tiệc nhậu (Nhà hàng Hải Xồm) : 8.964.000
  2. Quà tri ân : 2.400.000
  3. Quà lưu niệm thành viên : trích quỹ
  TỔNG CHI : 11.364.000 (Mười một triệu, ba trăm, sáu mươi bốn ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  QUỸ MỚI = ( QUỸ CŨ + TỔNG THU ) - TỔNG CHI
  = (25.713.000 + 1.000.000) - 11.364.000
  = 15.349.000 (Mười lăm triệu, ba trăm, bốn mươi chín ngàn)

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 20/ 6/ 2020
   
  baichanvnLê Ngọc Trung thích điều này.
 4. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 20/ 6/ 2020) = 15.349.000 (Mười lăm triệu, ba trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 21/ 2019 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI


  A - THU :
  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 :

  2. @mili_xichhop : 1.000.000 (CK ngày 6/7/2020)
  3. @1 khi anh đây : 1.000.000 (CK ngày 18/7/2020)

  THU (I) : 2.000.000 (Hai triệu)

  TỔNG THU : 2.000.000 (Hai triệu)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :

  1. Chúc mừng Offline Chắn Hội Hải Phòng (ngày 28/6/2020) : 500.000
  2. Chúc mừng Offline Hội Yêu Chắn SĐ (ngày 26/7/2020) : 500.000
  3. Chắn Hội Hà Nội đấu trận giao hữu ủng hộ giải đấu Tiêu Dao Hội (cùng 4 chắn hội) : 1.000.000
  4. Chi hiếu - cụ ông thân sinh ra TV @lopking : 500.000
  5. Chi hiếu (vòng hoa) : 300.000
  TỔNG CHI : 2.800.000 (Hai triệu, tám trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  QUỸ MỚI = ( QUỸ CŨ + TỔNG THU ) - TỔNG CHI
  = (15.349.000 + 2.000.000) - 2.800.000
  = 14.549.000 (Mười bốn triệu, năm trăm, bốn mươi chín ngàn)

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 11/ 8/ 2020

   
  ANH HYE thích điều này.
 5. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 11/ 8/ 2020) = 14.549.000 (Mười bốn triệu, năm trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 22/ 2019 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI


  A - THU :
  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 :

  4. @Tào 1 : 1.000.000 (CK ngày 21/8/2020)

  TỔNG THU : 1.000.000 (Một triệu)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :

  1. Chắn Hội Hà Nội ủng hộ giải đấu Hào Kiệt Thiên Trường 2020 (Thành Nam SĐ) : 1.000.000
  TỔNG CHI : 1.000.000 (Một triệu)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  QUỸ MỚI = ( QUỸ CŨ + TỔNG THU ) - TỔNG CHI
  = (14.549.000 + 1.000.000) - 1.000.000
  = 14.549.000 (Mười bốn triệu, năm trăm, bốn mươi chín ngàn)

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 26/ 8/ 2020

   
 6. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

 7. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 26/ 8/ 2020) = 14.549.000 (Mười bốn triệu, năm trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 1/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI


  A - THU :
  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 (tiếp theo) :

  5. @gia ham vui : 1.000.000 (CK ngày 30/8/2020)
  6. @GadaubacTueminh : 1.000.000
  II. Thành viên CHHN & ACE chắn thủ SĐ thi đấu giao hữu, ủng hộ cho quỹ giải đấu "CHHN - Sự hồi sinh kỳ diệu 2020" :
  1. Nguyễn Tiểu Thương : 1.000.000 (CK 17/9/2020)

  TỔNG THU : 3.000.000 (Ba triệu)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :


  TỔNG CHI : Không

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU
  = 14.549.000 + 3.000.000
  = 17.549.000 (Mười bẩy triệu, năm trăm, bốn mươi chín ngàn)

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 18/ 9/ 2020

   
  Nguyễn Tiểu ThươngNgố Xinh Xinh thích điều này.
 8. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 18/9/2020) = 17.549.000 (Mười bẩy triệu, năm trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 2/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI


  A - THU :
  I
  . Thành viên CHHN & ACE chắn thủ SĐ thi đấu giao hữu, ủng hộ cho quỹ giải đấu "CHHN - Sự hồi sinh kỳ diệu 2020" (tiếp theo) :
  2. @Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng : 2.000.000 (CK 18/9)
  3. @Chắn Hội Lèo Tôm : 500.000 (CK 20/9)

  TỔNG THU : 2.500.000 (Hai triệu, năm trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B - CHI :
  TỔNG CHI : Không

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU
  = 17.549.000 + 2.500.000
  = 20.049.000 (Hai mươi triệu, không trăm, bốn mươi chín ngàn)

  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 20/9/2020

   
 9. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 20/9/2020) = 20.049.000 (Hai mươi triệu, không trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 3/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :
  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 (tiếp theo) :

  7. @Long haj 2013 : 1.000.000 (TT 12/9)
  8. @Lê Ngọc Trung : 1.000.000 (TT 22/9)
  9. @danlangha09 : 1.000.000 (TT 22/9)

  THU (I) = 3.000.000
  II. Thành viên CHHN & ACE chắn thủ SĐ thi đấu giao hữu, ủng hộ cho quỹ giải đấu "CHHN - Sự hồi sinh kỳ diệu 2020" :
  4. Tuan6874 : 1.000.000 (CK 21/9)
  5. kiennhnn : 800.000 (CK 21/9)
  6. thoavn : 2.000.000 (CK 21/9) - thi đấu ủng hộ kèo 4
  - thoavn : 5.000.000 (CK 21/9) - ủng hộ quỹ CHHN
  7. i love you11 : 500.000 (CK 21/9)
  8. DO TOAN NB (Quyet Toan) : 1.000.000 (CK 22/9)
  9. Lộc Phong Lan : 1.000.000 (CK 22/9)
  10. Hội Chắn Hải Dương : 1.000.000 (CK 22/9)
  11. CHẮN HỘI MU : 1.000.000 (CK 22/9)
  12. Hội Chắn Bắc Ninh : 1.000.000 (CK 22/9)
  13. Huy Tanhat & @khanhlan1985 : 1.000.000 (CK 22/9)
  14. Chắn hội Hải Phòng : 1.500.000 (TT 22/9)
  15. Hội Chắn Hà Tây : 1.500.000 (CK 23/9)
  16. Nện điêu luyện : 2.000.000 (CK 23/9)
  17. Hội chắn Ninh Bình : 1.000.000 (CK 23/9)

  - Tiểu Hà 86 & Tự Tin Khoe Cá Tính : 1.000.000 (CK 23/9)
  18. Chậu Mật Ong : 600.000
  19. Sk Hipboy (Nguyễn Quốc Hưng) : 1.500.000 (CK 23/9)

  THU (II) = 24.400.000
  TỔNG THU = THU(I) + THU(II) = 3.000.000 + 24.400.000
  = 27.400.000 (Hai mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn)

  ----------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  1. Chúc mừng Offline Thành Nam SĐ (20/9): 500.000
  TỔNG CHI : 500.000 (Năm trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  QUỸ MỚI = (QUỸ CŨ + TỔNG THU) - TỔNG CHI
  = (20.049.000 + 27.400.000) - 500.000
  = 46.949.000 (Bốn mươi sáu triệu, chín trăm, bốn mươi chín ngàn)
  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 24/ 9/ 2020
   
 10. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 24/9/2020) = 46.949.000 (Bốn mươi sáu triệu, chín trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 4/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :
  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 (tiếp theo) :

  10. @Mộc Thối : 1.000.000 (CK 24/9)
  THU (I) = 1.000.000 (Một triệu)
  II. Thành viên CHHN & ACE chắn thủ SĐ thi đấu giao hữu, ủng hộ cho quỹ giải đấu "CHHN - Sự hồi sinh kỳ diệu 2020" :
  20. Thành Nam SĐ : 1.000.000 (CK 24/9)
  21. namdinh0022 : 400.000 (CK 24/9)
  22. vitcon : 500.000 (CK 24/9)
  23. hoang0973988737 : 1.000.000 (CK 24/9)
  24. Hoàng Bích : 1.000.000 (CK 24/9)
  25. haoh7640 : 2.000.000 (CK 25/9)

  26. Dũng Chu Văn : 900.000 (CK 25/9)
  27. Devil Soul : 500.000 (CK 25/9)
  28. lopking : 1.000.000 (CK 25/9)

  THU (II) = 8.300.000 (Tám triệu, ba trăm ngàn)
  TỔNG THU = THU(I) + THU(II) = 1.000.000 + 8.300.000
  = 9.300.000 (Chín triệu, ba trăm ngàn)

  ----------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :


  TỔNG CHI : Không
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU
  = 46.949.000 + 9.300.000
  = 56.249.000 (Năm mươi sáu triệu, hai trăm, bốn mươi chín ngàn)


  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 26/9/2020
   
 11. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 26/9/2020) = 56.249.000 (Năm mươi sáu triệu, hai trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 5/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :

  I. Thành viên CHHN & ACE chắn thủ SĐ thi đấu giao hữu, ủng hộ cho quỹ giải đấu "CHHN - Sự hồi sinh kỳ diệu 2020" :
  29. @thuý hải dương : 1.500.000 (CK 28/9)
  30. @Tiêu Dao Hội : 2.000.000 (CK 28/9)


  TỔNG THU = 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm ngàn)

  ----------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :


  TỔNG CHI : Không

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU
  = 56.249.000 + 3.500.000
  = 59.749.000 (Năm mươi chín triệu, bảy trăm, bốn mươi chín ngàn)


  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 29/9/2020
   
  pham van tinh thích điều này.
 12. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 29/9/2020) = 59.749.000 (Năm mươi chín triệu, bảy trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 6/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :

  I. Thành viên CHHN & ACE chắn thủ SĐ thi đấu giao hữu, ủng hộ cho quỹ giải đấu "CHHN - Sự hồi sinh kỳ diệu 2020" :
  31. @Dạ! Là Em : 2.000.000 (TT 23/9)
  32 . @vuive12 : 2.000.000 (TT 23/9)
  33. @tango2018 : 1.500.000 (TT 23/9)


  TỔNG THU = 5.500.000 (Năm triệu, năm trăm ngàn)

  ----------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  1. Đặt cọc nhà hàng : 15.000.000


  TỔNG CHI : 15.000.000 (Mười lăm triệu)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU
  = (59.749.000 + 5.500.000) - 15.000.000
  = 50.249.000 (Năm mươi triệu, hai trăm, bốn mươi chín ngàn)


  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 8/10/2020
   
 13. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 8/10/2020) = 50.249.000 (Năm mươi triệu, hai trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 7/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :

  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 (tiếp theo) :
  11. @Nguyễn Tiểu Thương : 1.000.000 (CK ngày 8/10)
  12. @paminh74 : 1.000.000 (CK ngày 8/10)

  THU (I) = 2.000.000 (Hai triệu)

  II. Thành viên CHHN & ACE chắn thủ SĐ thi đấu giao hữu, ủng hộ cho quỹ giải đấu "CHHN - Sự hồi sinh kỳ diệu 2020" :

  34. Ban QT sandinh : 15.000.000
  THU (II) = 15.000.000 (Mười lăm triệu)
  TỔNG THU = THU(I) + THU(II) = 17.000.000 (Mười bảy triệu)

  ------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  1. @chumso (Đại diện chi) : 15.000.000 + 25.290.000 = 40.290.000
  2. @Cọp Cái (Đại diện chi) : 10.000.000


  TỔNG CHI : 50.290.000 (Năm mươi triệu, hai trăm, chín mươi ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ + TỔNG THU
  = (50.249.000 + 17.000.000) - 50.290.000
  = 16.959.000 (Mười sáu triệu, chín trăm, năm mươi chín ngàn)


  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 12/10/2020

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 17/10/20
 14. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 12/10/2020) = 16.959.000 (Mười sáu triệu, chín trăm, năm mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 8/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :

  I. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 (tiếp theo) :
  13. @hamvui68 : 1.000.000 (CK 12/10)
  14. @Thủy Vũ 68 : 500.000 (CK 12/10)
  15. @baichanvn : 1.000.000 (CK 15/10)
  16. @TranQuocTuan71 : 1.000.000 (CK 17/10)

  THU (I) = 3.500.000
  TỔNG THU = 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm ngàn)

  ------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :

  1. @chumso (Đại diện chi - Phần thưởng) : 1.800.000

  TỔNG CHI : 1.800.000 (Một triệu, tám trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = (QUỸ CŨ + TỔNG THU) - TỔNG CHI
  = (16.959.000 + 3.500.000) - 1.800.000
  = 18.659.000 (Mười tám triệu, sáu trăm, năm mươi chín ngàn)


  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick [@DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 17/10/2020

   
  Nguyễn Tiểu Thươngbaichanvn thích điều này.
 15. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 17/10/2020) = 18.659.000 (Mười tám triệu, sáu trăm, năm mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Thu & Chi quỹ CHHN lần 9/2020 :
  OFFLINE ĐẠI HỘI CHẮN HỘI HÀ NỘI
  Chung kết giải đấu "Chắn Hội Hà Nội mở rộng - SỰ HỒI SINH KỲ DIỆU 2020"
  Chúc mừng chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  (ngày 18/10/2020)

  Trung tâm Sự kiện Tiệc cưới CTM Palace - 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội


  THU (TẠI BUỔI OFFLINE) :
  A. Thành viên CHHN tham gia Offline :

  1. Ban QT (08) : sondat, chumso, hamvui68 (đại diện bạn), lopking, Cọp Cái, DẾ MÈN 80, GadaubacTueminh, vuabip13
  2. TV (24) : TranQuocTuan71, Thủy Vũ 68, Hoàn Chốp, cuchuoihn, Nhất Chi Mai_84, habep75, Snow Heart, nick75, paminh74, vothuong47a, QTTG78, baichanvn, Đăng Quang pro, Thành Nguyễn.HN, Nhịgia80, giagia68. nguyen904, namnhi01, TXNam, Mộc Thối, crom1, 1 khi anh đây, mili_xichhop, Long haj 2013.

  TỔNG THU o:-) = 0

  B. Chắn Hội bạn, khách mời & ACE chắn thủ Sân Đình tham gia Offline (ủng hộ) :
  I. Chắn Hội bạn :
  1. Hoa Sân Đình chúc mừng Offline CHHN : 500.000
  2. Chắn Hội Lèo Tôm : 1.700.000
  (cuongmah0911, XXXCRAZYXXX, vas83, ANH HYE)
  3. Chắn hội Hải Phòng : 500.000
  4. Sauuruou (Tiêu Dao Hội) : 500.000
  5. CHẮN HỘI MU : 1.100.000
  6. Hội Bô Lão Sân Đình : 500.000
  7. PHI ĐỘI SĂN GÀ : 500.000
  8. Hội Chắn Hà Tây : 1.000.000
  9. Hội Chắn Bắc Ninh : 1.000.000
  10. Thành Nam SĐ : 500.000
  11. Hội Chắn Hải Dương : 500.000
  12. Hội chắn Ninh Bình : 500.000
  13. thoavn : 1.000.000

  THU (I) : 9.800.000 (Chín triệu, tám trăm ngàn)

  II. ACE chắn thủ Sân Đình ủng hộ:
  1. long lat (PĐSG) : 300.000
  2. Mộc Thơm (HCHT) : 300.000
  3. Tuan6874 (PĐSG) : 300.000
  4. tiengia1951 (Hội Bô Lão SĐ) : 300.000
  5. Phong1988v : 300.000
  6. KHO_TIEN18 (Hội Bô Lão SĐ) : 300.000
  7. hoangcaloc (CHHP) : 300.000
  8. Hoàng Bích (CHHP) : 300.000
  9. kiếp đỏ đen hp (CHHP) : 300.000

  10. minhanh7375 (CHHP) : 300.000
  11. Chép Tôm Hp (CHHP) : 300.000
  12. Nobitaviet05 (CHHP) : 300.000
  13. HeroSports (CHHP) : 300.000
  14. Phạm Hùng NTHĐ (CHHP) : 300.000
  15. Ngọc Hân 2020 (chắn thủ tự do - đoàn CHHP) : 300.000
  16. ĐTH Đời Phiêu Bạt (TDH) : 300.000
  17. 888110 (TDH) : 300.000
  18. Trâu đài loan (TDH) : 300.000
  19. cauthanh1102 (TDH) : 300.000
  20. Việt NG còi (HCHD) : 300.000
  21. Nhất Cận (HCHD) : 300.000
  22. Đãi vận tải (Tự do) : 300.000
  23. haoh7640 (Tự do) : 300.000
  24. vnt12 (HCHT) : 300.000
  25. Meo Meo (Mod07 cũ) : 300.000
  26. Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng : 1.000.000
  27. Lập Nguyễn (HCNB) : 300.000
  28. channinhbinh_35 (HCNB) : 300.000
  29. Tự Tin Khoe Cá Tính (HCNB) : 300.000
  30. thanh_thao1987 (HCNB) : 300.000
  31. DO TOAN NB (HCNB) : 300.000
  32. Mạnh phát No1 (HCNB) : 300.000
  33. cuong8689 (HCHD) : 300.000
  34. LienPhuong (CH Đất tổ) : 300.000
  35. duclh111 (CHHP) : 600.000
  36. khanhlan1985 (Tự do): 300.000
  37. anhtaish (HCHT) : 300.000
  38. hangchip101 (HCHT) : 300.000
  39. cuongtran19872008 (HCHT) : 300.000
  40. dungthuytm (HCHT) : 300.000
  41. _NguyenVanLinh_ (HCHT) : 300.000
  42. tuanminh29914 (TDH) : 300.000
  43. thuathithoi21 (HCHT) : 300.000
  44. pmplove2001 (Tự do) : 300.000
  45. _Tàn Chi Lệnh_ (TDH): 300.000
  46. namdinh0022 (CHMU) : 300.000
  47. Lương Bổng (Tự do) : 300.000
  48. H09 (HCHD) : 300.000
  49. Nện điêu luyện : 500.000
  50. Sk Hipboy : 300.000

  THU (II) : 16.200.000 (Mười sáu triệu, hai trăm ngàn)

  III. Thành viên CHHN đóng quỹ thường niên 2020 (tiếp theo) :
  17. TXNam : 1.000.000 (TT 18/10)
  18. giagia 68 : 1.000.000 (TT 18/10)
  19. Thành Nguyễn.HN : 1.000.000 (TT 18/10)
  20. nguyen904 : 1.000.000 (TT 18/10)
  21. Nhịgia80 : 1.000.000 (TT 18/10)
  22. Đăng Quang pro : 1.000.000 (TT 18/10)
  23. namnhi01 : 1.000.000 (TT 18/10)
  24. vuabip13 : 1.000.000 (CK 19/10)

  THU (III) : 8.000.000 (Tám triệu chẵn)

  IV. TV CHHN ủng hộ quỹ giải đấu :
  1. vuabip13 : 1.000.000 (CK 19/10)
  2. lopking : 1.000.000 (TT18/10)
  3. GadaubacTueminh : 3.000.000 (TT 20/10)

  THU (IV) : 5.000.000 (Năm triệu)

  TỔNG THU (B) = (I + II + III + IV) = 9.800.000 + 16.200.000 + 8.000.000 + 5.000.000
  = 39.000.000 (Ba mươi chín triệu chẵn)


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :
  1. 04 cờ giải đấu + phí ship : 380.000
  2. Bút + In bảng tên : 300.000
  3. Hai lẵng hoa + biển tên chắn hội : 1.200.000
  4. Chi phí chụp ảnh : 600.000
  5. Tiệc nhậu (Trung tâm Sự kiện Tiệc cưới CTM Palace) : 19.630.000

  (Tổng tiệc = 44.630.000, trừ 2 lần đã cược 15.000.000 và 10.000.000)
  6. Văn nghệ (KaraOke - Đại diện chi Cọp Cái) : 7.800.000
  7. Tiệc tri ân (Đại diện chi Sondat & Cọp Cái) : 5.500.000


  TỔNG CHI = 35.410.000 (Ba mươi lăm triệu, bốn trăm, mười ngàn đồng)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = ( QUỸ CŨ + TỔNG THU ) - TỔNG CHI
  = (18.659.000 + 39.000.000) - 35.410.000
  = 22.249.000 (Hai mươi hai triệu, hai trăm, bốn mươi chín ngàn)


  Lưu ý :
  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick @DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.


  Hà Nội, ngày 9/12/2020
  Ban Tài chính CHHN !
   
  Nguyễn Tiểu Thươnghailam2009 thích điều này.
 16. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  QUỸ CŨ (chốt ngày 9/12/2020) = 22.249.000 (Hai mươi hai triệu, hai trăm, bốn mươi chín ngàn)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thu & Chi quỹ CHHN lần 10/ 2020 :
  THU & CHI QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

  A - THU :
  TỔNG THU = 0

  ------------------------------------------------------------------------------
  B - CHI :

  1. Chúc mừng Offline Chắn Hội Hải Dương (29/11) : 500.000
  2. CHHN ủng hộ chương trình từ thiện SĐ năm 2020 : 3.000.000
  3. Chi hiếu - cụ ông thân sinh ra HT @Sondat : 500.000
  4. Chi hiếu (vòng hoa) : 400.000

  TỔNG CHI : 4.400.000 (Bốn triệu, bốn trăm ngàn)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  QUỸ MỚI = QUỸ CŨ - TỔNG CHI
  = 22.249.000 - 4.400.000
  = 17.849.000 (Mười bảy triệu, tám trăm, bốn mươi chín ngàn)


  Lưu ý :

  - Tất cả hóa đơn chi thanh toán do ban Tài chính lưu giữ.
  - Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề quỹ CHHN mời ACE TV liên lạc qua hộp thư nick [@DẾ MÈN 80 hoặc SĐT 035.997.1064 để được giải đáp.

  Hà Nội, ngày 10/12/2020
  Ban Tài chính CHHN!

   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.