Giải Đấu Mở Rộng: Hào Kiệt Thiên Trường - 2019

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Chắn hội Thành Nam, 9/8/19.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. hoainam230875

  hoainam230875 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":

  - Tên nick thi đấu: hoainam230875
  - ID nick thi đấu: 4017258
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Thành Nam SĐ
  - Level (phó tổng - 53 trở lên): Phó Tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0989154976
  - Facebook (nếu có): Hoài Nam
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 2. karukaka02

  karukaka02 Dân đen

  Đơn đăng ký xin tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":

  - Tên nick thi đấu: karukaka02
  - ID nick thi đấu: 334866
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự Do
  - Level : chánh tổng
  - Số điện thoại : 0922013988
  - Facebook :

  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  Tôi Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 3. mạnh hùng 8x

  mạnh hùng 8x Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  Tên nick thi đấu: Nguyễn văn hưởng
  - id nick thi đấu: 5119888
  - là thành viên: tự do
  - level chánh tổng
  - sđt: 0965868683
  - facebook: Hưởng quang
  -yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  **tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  ***cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam sân đình .chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 9/8/19
 4. thanhbjnh86

  thanhbjnh86 Dân đen

  Đơn đăng ký tham ra giải Hào Kiệt Thiên Trường 2019.
  Tên nick : thanhbjnh86
  ID : 5036888
  Là thành viên : tự do
  Lever : chánh tổng
  SDT : 0339298233
  feebook : thanh bjnh nguyễn
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian : không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu Hào Kiệt Thiên Trường 2019.
  Cam kết chấp hành mọi điều lệ của giải đấu và nộp phí đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tinh thần vui là chính của Thành Nam SD.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 5. anhchi321

  anhchi321 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  Tên nick thi đấu: anhchi321
  - id nick thi đấu: 4578366
  - là thành viên: HỘI CHẮN XỨ THANH
  - level ( phó tổng-53 trở lên) . Tri phủ
  - sđt: 0975763312
  - facebook: Anh Chi
  -yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  **tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  ***cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam sân đình .chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 6. Vuong gia Bin

  Vuong gia Bin Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":

  - Tên nick thi đấu: vuong gia bin
  - ID nick thi đấu: 3669891
  - Là thành viên tự do
  - Level : tuần phủ
  - Số điện thoại : 0914688835
  - Facebook : binvu
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: 21h

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 7. Đơn đăng ký tham gia giải HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  Tên nick thi đấu: Giám Đốc U23 ViệtNam
  - ID nick thi đấu:4636634
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự Do
  - Level (phó tổng - 53 trở lên): Chánh tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): .
  - Facebook (nếu có): ..
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ..không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 18/8/19
 8. hoa sơn4

  hoa sơn4 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Mẫu đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":
  Tên nick thi đấu: hoa sơn4
  - ID nick thi đấu: 4880511
  - Là thành viên Hội Chắn: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0912989563
  - Facebook: Nờ Gờ A Heo
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dựgiải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 9. chắn Ka18

  chắn Ka18 Thành Nam SĐ


  • Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Mẫu đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":
   - Tên nick thi đấu: chắn Ka18
   - ID nick thi đấu: 4824525
   - Là thành viên Hội Chắn: Thành Nam SĐ
   - Level: Chánh Tổng
   - Số điện thoại: 0988318126
   - Facebook: Bùi Đạt Hưng
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko

   ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
   *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 10. Đơn đăng ký tham gia giải đấu Thiên Trường Hào Kiệt 2019
  Tên nick thi đấu: minhtankharkov
  ID:4569680
  Là thành viên:Thành Nam SĐ
  Level: chánh tổng
  Sđt:0931021716
  Facebook:Minh Tân
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian:có
  Tôi xin tự nguyện đăng ký giải đấu Thiên Trường Hào Kiệt2019
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định điều lệ của giải và nộp phí tham gia đúng han.Thể hiện tiêu chí vui là chính cả Thành Nam SĐ.chúc giải đầu thành công rực rỡ
   
 11. trangtu2007

  trangtu2007 Ủy viên Ban TCSK Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Mẫu đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":
  Tên nick thi đấu: trangtu2007
  - ID nick thi đấu: 3082072
  - Là thành viên Hội Chắn: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0985460199
  - Facebook: Tuananh Pham
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dựgiải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 12. nguyen904

  nguyen904 Chánh tổng

  ĐĂNG KÝ GIẢI ĐÂU_HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019.
  NICK:Nguyen904
  Id:69069
  Đt:0974961717
  Fb:TrungNguyen

  Là chắn thủ CHHN
  Yêu cầu về tg không.
  Chấp hành đầy đủ điều lệ,nội qui của BTC.
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ!
   
 13. Phương Bệu 18

  Phương Bệu 18 Ủy viên Ban TCSK Thành Nam SĐ

  - Tên nick thi đấu: phương bệu 18
  - ID nick thi đấu: 83082
  - Là thành viên Hội Chắn: Thành Nam SĐ
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0966123705
  - Facebook: Đô Phương
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 14. 0986345267

  0986345267 Học chơi

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu “ Hào Kiệt Thiên Trường - 2019 “
  - Tên nick thi đấu: Hiếu Ve
  - ID nick thi đấu: 5222244
  - Là thành viên.chưa hội nào
  - Leve: Phó tổng
  - Số điện thoại: 0986345267
  - Facebook: Vũ Trung Hiếu
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “ Hào Kiệt Thiên Trường - 2019 “
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 15. tamquoc2014

  tamquoc2014 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Mẫu đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019":
  Tên nick thi đấu: Tamquoc2014
  - ID nick thi đấu: 3214018
  - Là thành viên Hội Chắn: Hội chắn Bắc ninh
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0978691108
  - Facebook: Thầy lang
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Ko


  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường - 2019"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dựgiải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 16. buicongduc

  buicongduc Dân đen

  .Đơn đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  Tên nick thi đấu: buicongduc
  - id nick thi đấu: 44729134
  - là thành viên: tự do
  - level ( phó tổng-53 trở lên) . Chánh tổng
  - sđt: 0359194678
  - facebook: domoonbui
  -yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  **tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019
  ***cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam sân đình .chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 17. minhtiendoan

  minhtiendoan Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu “ Hào Kiệt Thiên Trường - 2019 “
  - Tên nick thi đấu: minhtiendoan
  - ID nick thi đấu: 5046089
  - Là thành viên Hội Chắn Thái Bình
  - Leve: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0983231687
  - Facebook: Minh Tiên Doan
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “ Hào Kiệt Thiên Trường - 2019 “
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 18. Long haj 2013

  Long haj 2013 Chánh tổng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM Gia GIẢI ĐẤU" HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019"
  Tên nick thi đấu: long haj 2013
  Là thành viên: chắn thủ tự do
  Level: tri huyện
  SĐT: 0983196325
  Facebook: Haj long
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu" HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2019"
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định điều lệ của giải đấu, và nộp phí tham gia đúng hạn quy định.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 19. Fly611

  Fly611 Hội Chắn Hà Tây

   
  không vương vấnnuitienkhonglo thích điều này.
 20. nam85nd

  nam85nd Lý trưởng

   
  không vương vấnnuitienkhonglo thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.