[Chắn] Giải Đấu Hội Chắn Ninh Bình Mở Rộng 2021

Thảo luận trong 'Hội Chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi TCSK_NB, 30/5/21.

 1. Nguyen200676

  Nguyen200676 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: nguyen200676
  - ID: 5351795
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - SĐT: 0983531525

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Nobitaviet05, Hội chắn Ninh Bìnhtieuha86 thích điều này.
 2. uthitolomachay

  uthitolomachay Chắn hội MU

  Mẫu đơn đăng ký tham gia giải đấu

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: uthitolomachay……………
  - ID: 3249918…………………
  - Level: tri phủ………………
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - SĐT: 0326507626……………………( yêu cầu bắt buộc )

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bìnhtieuha86 thích điều này.
 3. denui_012

  denui_012 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: denui_012
  - ID: 55891
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: Hội Bô lão Sân Đình
  - SĐT: 0985505151

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  tieuha86 thích điều này.
 4. Huy Tanhat

  Huy Tanhat Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Huy tanhat
  - ID: 21177
  - Level: chánh tổng
  - Là thành viên: /Tự do.
  - SĐT: 0987021177.

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bìnhtieuha86 thích điều này.
 5. Bá Thông

  Bá Thông Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Ba Thông……………
  - ID: 2583772…………………
  - Level: chánh tổng ………………
  - Là thành viên: Hội Chăn Hà Tây
  - SĐT:0382423150 ……………………

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bìnhtieuha86 thích điều này.
 6. CẢNH ĐINH GLHD

  CẢNH ĐINH GLHD Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @CẢNH ĐINH GLHD
  - ID: 5952310
  - Level: chánh tổng
  - Là thành viên: HCHD
  - SĐT:0972164485

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bình, tieuha86Hà_ Hồ thích điều này.
 7. whydie8x

  whydie8x Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - tên ních : whydie8x
  - id : 4014407
  - Level : Tri huyện
  - sdt : 0961318444
  - là chắn thủ tự do
  - yêu cầu thời gian : không
  - tôi xin cam đoan Sẽ chấp hành đầy đủ nội quy của hội chắn đề ra và Sẽ nộp phí đúng hạn
  Chúc giải thành công tốt đẹp
   
  Hội chắn Ninh Bìnhtieuha86 thích điều này.
 8. TàiMe1995

  TàiMe1995 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Tài Me 1995
  - ID: 5174044
  - Level:Chánh tổng
  - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh
  - SĐT:0396567546

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hội chắn Ninh Bìnhtieuha86 thích điều này.
 9. UHAAMD2021-24

  UHAAMD2021-24 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @tàisửuj
  - ID: 3990895
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên: Chắn hội MU
  - SĐT:0982934082

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hội chắn Ninh Bình, Hà_ Hồtieuha86 thích điều này.
 10. donghae89

  donghae89 Dân đen

  Tên nick: @donghae89
  - ID: 5576478
  - Level: chánh tổng
  - Là thành viên: nghiệp dư
  - SĐT:0826181989
   
  Hội chắn Ninh Bìnhtieuha86 thích điều này.
 11. vinhnguyen1967

  vinhnguyen1967 Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: vinhnguyen1967
  - ID: 280167
  - Level: Tuần phủ
  - Là thành viên: Hội BLSĐ
  - SĐT: 0823022999

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bình, Tịnh_Đếtieuha86 thích điều này.
 12. tuanas55

  tuanas55 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: tuanas55
  - ID: 314564
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên: Tự do.
  - SĐT: 0906255522

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 13. vuacobacthegioi1

  vuacobacthegioi1 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: vuacobacthegioi1
  - ID: 4965640
  - Level: Chánh Tổng
  - Là thành viên: Chắn thủ tự do
  - SĐT:0972008918

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 14. quangdiep198657

  quangdiep198657 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: quangdiep198657
  - ID: 4809388
  - Level: chánh tổng
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - SĐT: 0914796450

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phíthamgia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 15. ngominh1976

  ngominh1976 THƯ KÝ HCBN

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: ngominh1976
  - ID: 2895092
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - SĐT: 0986088698

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 16. satthumaulanh2018

  satthumaulanh2018 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: satthumaulanh2018
  - ID: 5110225
  - Level:tri huyện
  - Là thành viên: Chắn thủ tự do
  - SĐT:0984463111

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phítham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Nobitaviet05Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 17. Tự Tin Khoe Cá Tính

  Tự Tin Khoe Cá Tính BQT Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @Tự Tin Khoe Cá Tính
  - Là thành viên: @Hội chắn Ninh Bình
  - ID: 3841676
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: Gửi BTC.

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Nobitaviet05, Hội chắn Ninh BìnhHà_ Hồ thích điều này.
 18. giagia 68

  giagia 68 Chắn hội Hà Nội

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @giagia 68
  - ID: 1368
  - Level: Tri huyện
  - Là thành viên: CHHN
  - SĐT: 0912.79.63.86

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-@};-@};-@};-@};-
   
 19. Tuyên Hội Quán

  Tuyên Hội Quán Chắn hội Hà Nội

  Đơn đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: @Nhịgia80
  - ID: 3903454
  - Level: Tri huyện
  - Là thành viên: CHHN
  - SĐT: 0904133647

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-@};-@};-@};-@};-
   
  ĐờiPhiêuDu1102Hội chắn Ninh Bình thích điều này.
 20. Caodungtb

  Caodungtb Chắn hội MU

  Đăng ký tham dự giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021"
  - Tên nick: Caodungtb
  - ID: 4472117
  - Level: tri phủ
  - Là thành viên:CHMU
  - SĐT: 0336057569

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Hội Chắn Ninh Bình mở rộng 2021", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hội chắn Ninh Bình thích điều này.