[Sự kiện] GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 7/4/22.

 1. LienPhuong

  LienPhuong Chánh tổng

  1. Đơn đăng kýtham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
   - Tên nick: Lienphuong
   - SĐT: 0934564982
   - ID: 5528
   - Level: Tuần Phủ
   - Là thành viên: HCĐT
   - Yêu cầu về thời gian: Không

   Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
   Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
  CHẮN HỘI MUTiến hưng 78 thích điều này.
 2. Bee Violet

  Bee Violet Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @ Chắn Cạ hà đông

  - SĐT: 0788886618

  - ID: 70860850

  - Level: Chi Huyện

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộpphí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 3. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @zangteehee1

  - SĐT: 0945538869

  - ID: 3707671

  - Level: Tuần Phủ

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78CHẮN HỘI MU thích điều này.
 4. cuoigia1234

  cuoigia1234 Thành viên HCHD

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘIMU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: cuoigia1234

  - SĐT: 0912436169

  - ID: 4703921

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Hội chắn Hải Dương

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoansẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệcủa giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 5. CẢNH ĐINH GLHD

  CẢNH ĐINH GLHD Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng kýtham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: CẢNH ĐINH GLHD
  - SĐT: 0972164485
  - ID: 5952310
  - Level: Tri huyện
  - Là thành viên: HCHD
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  CHẮN HỘI MUVANANH1610 thích điều này.
 6. xuanlan1980

  xuanlan1980 Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng kýtham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: xuanlan1980
  - SĐT: 0984708020
  - ID: 3899707
  - Level: Tri phủ
  - Là thành viên: tự do
  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 7. DX Hải 77

  DX Hải 77 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: DX hải 77

  - SĐT: 0989241055

  - ID: 3033263

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: tự do


  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 8. Như Béo HD

  Như Béo HD Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Như Béo HD

  - SĐT: 0703890000

  - ID: 5301618

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: HCHD

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 9. quangdiep.198657

  quangdiep.198657 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kýtham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: quangdiep198657

  - SĐT: 0914796450

  - ID: 4809388

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: tiêu dao hội

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 10. Thanhtuyen198989

  Thanhtuyen198989 Học chơi

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Thanh tuyền 1989

  - SĐT: ……0333031121………………

  - ID: …5907339………………

  - Level: …230. Tri huyện……………

  - Là thành viên: Chắn hội/Hội chắn/Tự do.

  - Yêu cầu về thời gian: ....không..............

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 11. Bá Thông

  Bá Thông Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Bá Thông

  - SĐT:0382423150

  - ID: 2583772

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: HCHT

  - Yêu cầu về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 12. Anhquang 1983

  Anhquang 1983 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: anhquang 1983

  - SĐT: 0974291083

  - ID: 5572572

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: hội chắn hà tây

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 13. quylq

  quylq Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: quylq

  - SĐT:0982960699

  - ID:123123

  - Level: tri phủ

  - Là thành viên: Tự do

  - Yêu cầu về thời gian: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 14. quỳnh anh lc

  quỳnh anh lc Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Quỳnh anh lc

  - SĐT: 0979811630

  - ID: 5046062

  - Level: Tri Phủ

  - Là thành viên: HC Tây Bắc

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MUTiến hưng 78 thích điều này.
 15. boychanh92

  boychanh92 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: @boychanh92

  - SĐT: 0983730392
  - ID: 9292

  - Level: Tri phủ

  - Là thành viên: Chắn hội MU

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tiến hưng 78CHẮN HỘI MU thích điều này.
 16. aehagiang

  aehagiang Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: aehagiang

  - SĐT: 0976971983

  - ID: 6188416

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 17. ngô Sơn bg

  ngô Sơn bg Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: ngô sơn bg

  - SĐT: 0979448480
  - ID: 706844542

  - Level: chánh tổng

  - Là thành viên: tự do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 18. chanhoi baoloc

  chanhoi baoloc Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Chanhoi baoloc

  - SĐT: 0916583349

  - ID: 3829161

  - Level: tri phủ

  - Là thành viên: hội chắn Hà Tây

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 19. Quỳnh Trang

  Quỳnh Trang Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Quỳnh Trang

  - SĐT: 097 862 75 91

  - ID: 100689

  - Level: Tuần Phủ

  - Là thành viên: Tự Do

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.
 20. Kẻ chợ

  Kẻ chợ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 5"
  - Tên nick: Kẻ chợ

  - SĐT: 0937861333

  - ID: 3357124

  - Level: Tri Huyện

  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội

  - Yêu cầu về thời gian: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội MU mở rộng lần 5", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn!
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  CHẮN HỘI MU thích điều này.