[Sự kiện] CÁC TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ QUỸ CHẮN HỘI HÀ NỘI

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 24/6/18.

 1. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 2. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 3. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 4. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 5. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 6. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 7. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 8. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 9. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 10. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 11. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 12. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 13. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 14. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 15. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 16. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 17. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 18. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 19. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 20. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa