[Chắn] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU "SỐ 5 ĐẶC BIỆT"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 28/6/17.

 1. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Nguyễn Tiểu ThươngDẾ MÈN 80 thích điều này.
 2. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 3. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 4. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 5. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 7. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 8. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 9. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nguyễn Tiểu ThươngDẾ MÈN 80 thích điều này.
 11. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 12. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 13. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 14. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 15. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Chỉnh sửa lần cuối: 1/7/17
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 16. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 17. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 18. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nguyễn Tiểu ThươngDẾ MÈN 80 thích điều này.
 19. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 20. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh