[Chắn] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU HEO VÀNG MAY MẮN 2019

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 7/3/19.

 1. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 2. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 5. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 6. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 7. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 8. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 9. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 10. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 11. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 12. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 13. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 14. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 15. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 16. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 17. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 18. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 19. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội

 20. vuabip13

  vuabip13 Chắn Hội Hà Nội