[Chắn] Tường thuật trực tiếp giải đấu"HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN II"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi hồthanh41, 27/10/20.

 1. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 2. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 3. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 4. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 5. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 6. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 7. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 8. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 9. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 10. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 11. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 14. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 15. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  Nobitaviet05 thích điều này.
 18. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

  hồthanh41, Điệp GiàNobitaviet05 thích điều này.
 19. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng

 20. Hải Yến HP

  Hải Yến HP Chắn hội Hải Phòng