[Chắn] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU "CHHN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN LẦN V"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 12/9/18.

 1. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 2. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 3. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 5. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 6. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 7. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 9. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 10. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 11. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 13. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 14. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 15. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 16. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 18. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 20. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.