[Chắn] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU "CHHN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN LẦN V"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 12/9/18.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 2. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 3. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 5. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 6. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 7. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 9. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 10. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 11. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 13. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 14. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 15. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 16. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 18. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương, DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.
 20. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

  DẾ MÈN 80vuabip13 thích điều này.