[Cập nhật] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 24/4/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  TTTT Trận Đấu Vòng Tứ Kết _ Bảng 03 GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  20h30' Ngày 24/05/2021Tại Bàn Số 03 – Tri Phủ Đại Lầu – Khu Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @iiiHDiii , @synt131077 , @Dạ! Là Em, @giun_dat8x
  TT & PV
  : @zangteehee1

  Kết Thúc Ván 20: https://chanphom.com/replay?l=l1qtm80a_v3i

  v20.
   
 2. taisao777

  taisao777 Chắn hội MU

 3. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

 4. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 5. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  TTTT Trận Đấu Vòng Tứ Kết _ Bảng 03 GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  20h30' Ngày 24/05/2021Tại Bàn Số 03 – Tri Phủ Đại Lầu – Khu Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @iiiHDiii , @synt131077 , @Dạ! Là Em, @giun_dat8x
  TT & PV
  : @zangteehee1

  Kết Thúc Ván 21: https://chanphom.com/replay?l=l1qtm83k_v3i

  v21.
   
 6. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

 7. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

 8. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  TTTT Trận Đấu Vòng Tứ Kết _ Bảng 03 GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  20h30' Ngày 24/05/2021Tại Bàn Số 03 – Tri Phủ Đại Lầu – Khu Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @iiiHDiii , @synt131077 , @Dạ! Là Em, @giun_dat8x
  TT & PV
  : @zangteehee1

  Kết Thúc Ván 22: https://chanphom.com/replay?l=l1qtm85v_v3i

  v22.
   
 9. taisao777

  taisao777 Chắn hội MU

 10. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 11. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  TTTT Trận Đấu Vòng Tứ Kết _ Bảng 03 GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  20h30' Ngày 24/05/2021Tại Bàn Số 03 – Tri Phủ Đại Lầu – Khu Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @iiiHDiii , @synt131077 , @Dạ! Là Em, @giun_dat8x
  TT & PV
  : @zangteehee1

  Kết Thúc Ván 23: https://chanphom.com/replay?l=l1qtm89t_v3i

  v23.
   
 12. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

 13. taisao777

  taisao777 Chắn hội MU

 14. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 15. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  TTTT Trận Đấu Vòng Tứ Kết _ Bảng 03 GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  20h30' Ngày 24/05/2021Tại Bàn Số 03 – Tri Phủ Đại Lầu – Khu Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @iiiHDiii , @synt131077 , @Dạ! Là Em, @giun_dat8x
  TT & PV
  : @zangteehee1

  Kết Thúc Ván 24: https://chanphom.com/replay?l=l1qtm8dt_v3i

  v24.
   
 16. suoidoibv

  suoidoibv Chắn hội MU

 17. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  TTTT Trận Đấu Vòng Tứ Kết _ Bảng 03 GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

  20h30' Ngày 24/05/2021Tại Bàn Số 03 – Tri Phủ Đại Lầu – Khu Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @iiiHDiii , @synt131077 , @Dạ! Là Em, @giun_dat8x
  TT & PV
  : @zangteehee1

  Kết Thúc Ván 25: https://chanphom.com/replay?l=l1qtm8gf_v3i

  v25.
   
 18. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 19. taisao777

  taisao777 Chắn hội MU

 20. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.