[Cập nhật] TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi CHẮN HỘI MU, 24/4/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  hailam2009 thích điều này.
 2. Trần Hồng Điệp

  Trần Hồng Điệp Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 3. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  tuyếnthắmhd, Phúc Thiên 20hailam2009 thích điều này.
 4. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 5. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  hailam2009 thích điều này.
 6. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  hailam2009 thích điều này.
 7. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  hailam2009 thích điều này.
 8. Anh Chi 1986

  Anh Chi 1986 Chánh tổng

  hailam2009 thích điều này.
 9. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  tuyếnthắmhd, Phúc Thiên 20hailam2009 thích điều này.
 10. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 11. Trần Hồng Điệp

  Trần Hồng Điệp Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 12. Anh Chi 1986

  Anh Chi 1986 Chánh tổng

  hailam2009 thích điều này.
 13. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  hailam2009 thích điều này.
 14. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  hailam2009 thích điều này.
 15. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  hailam2009 thích điều này.
 16. Anh Chi 1986

  Anh Chi 1986 Chánh tổng

  hailam2009 thích điều này.
 17. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  tuyếnthắmhd, Phúc Thiên 20hailam2009 thích điều này.
 18. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  hailam2009 thích điều này.
 19. thengkuoi1

  thengkuoi1 Trưởng ban TCSK - CHHP

  hailam2009 thích điều này.
 20. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.