Tường thuật trực tiếp giải đấu: "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VII"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chậu Mật Ong, 25/3/19.

 1. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Cau Le Chi thích điều này.
 2. ankhangthịnhvượng86

  ankhangthịnhvượng86 Chắn hội LÈO TÔM

 3. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nguyễn Tiểu ThươngCau Le Chi thích điều này.
 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu ThươngCau Le Chi thích điều này.
 5. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Cau Le Chi thích điều này.
 6. ankhangthịnhvượng86

  ankhangthịnhvượng86 Chắn hội LÈO TÔM

 7. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Cau Le Chi thích điều này.
 8. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 9. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Cau Le Chi thích điều này.
 11. ankhangthịnhvượng86

  ankhangthịnhvượng86 Chắn hội LÈO TÔM

 12. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Cau Le Chi thích điều này.
 14. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 15. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 16. ankhangthịnhvượng86

  ankhangthịnhvượng86 Chắn hội LÈO TÔM

 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nguyễn Tiểu ThươngCau Le Chi thích điều này.
 18. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Cau Le Chi thích điều này.
 19. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

 20. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Cau Le Chi thích điều này.