[Sự kiện] Tường thuật giải đấu: Vương Gia Đại Chiến 2014

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod01, 15/12/14.

 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 2. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 4. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 5. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 6. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 8. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  Ván 21: TVuong 53; BChu 40; XThanh 26; ZiZi 31. Đồi thông cho Thục Vương
  21.
   
 10. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 11. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 12. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 15. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 17. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

  Ván 30: TVuong 84; BChu 50; XThanh 31; ZiZi 38.
  30.
   
 19. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng

 20. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Trưởng ban TCSK Chắn hội Hải Phòng