[Chắn] Tường Thuật Giải Đấu Leo Đèo

Thảo luận trong 'Hội Bô Lão Sân Đình' bắt đầu bởi Tào Tháo, 11/1/19.

 1. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

 2. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 4. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

 5. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 6. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 7. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

 8. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 9. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 10. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 11. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 13. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 14. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 15. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội

 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 18. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 20. vuabip131

  vuabip131 Chắn Hội Hà Nội