[Sự kiện] Tường thuật giải đấu: CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN LẦN II

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod01, 28/7/14.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V19BĐ: NTV 14, HPRH 42, CCC 23, LTKN 32
  ChanPro2014.8.12.21.28.35.
   
 2. VT20 BĐ:TUG 42. MEB :0 .ÔGL 33 ;THP 34


  ChanPro2014.8.12.21.29.57.
   
 3. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V20BĐ: NTV 14, HPRH 42, CCC 23, LTKN 35
  ChanPro2014.8.12.21.31.52.
   
 4. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V21BĐ: NTV 14, HPRH 42, CCC 23, LTKN 39
  ChanPro2014.8.12.21.34.42.
   
 5. VT21 BĐ:TUG 42. MEB :0 .ÔGL 37 ;THP 34


  ChanPro2014.8.12.21.34.37.
   
 6. VT22 BĐ:TUG 42. MEB :4 .ÔGL 37 ;THP 34

  ChanPro2014.8.12.21.36.40.
   
 7. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V22BĐ: NTV 18, HPRH 42, CCC 23, LTKN 39
  ChanPro2014.8.12.21.37.11.
   
 8. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V23BĐ: NTV 21, HPRH 42, CCC 23, LTKN 39
  ChanPro2014.8.12.21.39.55.
   
 9. VT23 BĐ:TUG 42. MEB :4 .ÔGL 40 ;THP 34

  ChanPro2014.8.12.21.40.7.
   
 10. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V24BĐ: NTV 21, HPRH 55, CCC 23, LTKN 39
  ChanPro2014.8.12.21.41.56.
   
 11. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V25BĐ: NTV 21, HPRH 55, CCC 23, LTKN 39
  ChanPro2014.8.12.21.45.21.
   
 12. VT24 BĐ:TUG 42. MEB :4 .ÔGL 38 ;THP 36

  ChanPro2014.8.12.21.44.45.
   
 13. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V26BĐ: NTV 21, HPRH 60, CCC 23, LTKN 39
  ChanPro2014.8.12.21.48.17.
   
 14. VT25 BĐ:TUG 42. MEB :8 .ÔGL 38 ;THP 36


  ChanPro2014.8.12.21.48.9.
   
 15. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V27BĐ: NTV 21, HPRH 60, CCC 26, LTKN 39
  ChanPro2014.8.12.21.50.58.
   
 16. VT26 BĐ:TUG 42. MEB :12.ÔGL 38 ;THP 36


  ChanPro2014.8.12.21.51.11.
   
 17. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V28BĐ: NTV 21, HPRH 60, CCC 26, LTKN 43
  ChanPro2014.8.12.21.53.25.
   
 18. VT27 BĐ:TUG 42. MEB :12.ÔGL 42 ;THP 36


  ChanPro2014.8.12.21.55.36.
   
 19. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V29BĐ: NTV 21, HPRH 62, CCC 26, LTKN 43
  ChanPro2014.8.12.21.56.42.
   
 20. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V30BĐ: NTV 21, HPRH 62, CCC 30, LTKN 43
  ChanPro2014.8.12.21.58.32.