[Sự kiện] Tường thuật giải đấu: CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN LẦN II

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod01, 28/7/14.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V10BĐ: NTV 3, HPRH 33, CCC 8, LTKN 9
  ChanPro2014.8.12.20.57.30.
   
 2. VT9 BĐ:TUNG 20. MEB :0 .ÔGL 5 ;THSP 14

  ChanPro2014.8.12.20.57.30.
   
 3. VT10 BĐ:TUNG 20. MEB :0 .ÔGL 5 ;THP 17

  ChanPro2014.8.12.21.0.51.
   
 4. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V11BĐ: NTV 3, HPRH 37, CCC 8, LTKN 9
  ChanPro2014.8.12.20.59.49.
   
 5. VT11 BĐ:TUNG 32. MEB :0 .ÔGL 5 ;THP 17

  ChanPro2014.8.12.21.3.22.
   
 6. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V12BĐ: NTV 3, HPRH 37, CCC 21, LTKN 9
  ChanPro2014.8.12.21.3.2.
   
 7. VT12 BĐ:TUNG 35. MEB :0 .ÔGL 5 ;THP 17

  ChanPro2014.8.12.21.5.36.
   
 8. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V13BĐ: NTV 3, HPRH 37, CCC 21, LTKN 11
  ChanPro2014.8.12.21.5.29.
   
 9. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V14BĐ: NTV 3, HPRH 37, CCC 23, LTKN 11
  ChanPro2014.8.12.21.9.48.
   
 10. VT13 BĐ:TUNG 35. MEB :0 .ÔGL 5 ;THP 28


  ChanPro2014.8.12.21.10.13.
   
 11. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V15BĐ: NTV 3, HPRH 39, CCC 23, LTKN 11
  ChanPro2014.8.12.21.12.42.
   
 12. VT14 BĐ:TUNG 35. MEB :0 .ÔGL 5 ;THP 32

  ChanPro2014.8.12.21.13.28.
   
 13. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V16BĐ: NTV 14, HPRH 39, CCC 23, LTKN 11
  ChanPro2014.8.12.21.15.45.
   
 14. VT15 BĐ:TUNG 35. MEB :0 .ÔGL 27 ;THP 32

  ChanPro2014.8.12.21.16.25.
   
 15. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V17BĐ: NTV 14, HPRH 42, CCC 23, LTKN 11
  ChanPro2014.8.12.21.18.53.
   
 16. VT16 BĐ:TUG 35. MEB :0 .ÔGL 27 ;THP 34

  ChanPro2014.8.12.21.18.54.
   
 17. VT17 BĐ:TUG 39. MEB :0 .ÔGL 27 ;THP 34


  ChanPro2014.8.12.21.21.29.
   
 18. VT18 BĐ:TUG 39. MEB :0 .ÔGL 30 ;THP 34


  ChanPro2014.8.12.21.24.46.
   
 19. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  V18BĐ: NTV 14, HPRH 42, CCC 23, LTKN 26
  ChanPro2014.8.12.21.25.13.
   
 20. VT19 BĐ:TUG 42. MEB :0 .ÔGL 30 ;THP 34


  ChanPro2014.8.12.21.28.1.