TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHHP MỞ RỘNG LẦN 1"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Nobitaviet05, 28/2/16.

 1. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 2. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 3. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 4. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 5. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 6. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 7. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 8. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 9. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 10. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 11. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 12. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 13. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 14. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 15. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 16. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 17. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 18. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 19. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 20. phamhao80

  phamhao80 Dân đen