TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHHP MỞ RỘNG LẦN 1"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Nobitaviet05, 28/2/16.

 1. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 2. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 3. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 4. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 5. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 6. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 7. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 8. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 9. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 10. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 11. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 12. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 13. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 14. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 15. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 16. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 17. phamhao80

  phamhao80 Dân đen

 18. KuBin Love

  KuBin Love Thổ địa

 19. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Tiêu Dao Hội

 20. phamhao80

  phamhao80 Dân đen