[Cập nhật] TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU CHẮN HỘI MU MỞ RỘNG LẦN 1

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi Chắn Hội M.U, 12/2/18.

 1. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 2. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹtaisao777 thích điều này.
 3. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 4. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹtaisao777 thích điều này.
 5. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 6. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 7. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 8. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  Bảng 3
  Ván 11 Khai đao của vuabacbip35

  ChanPro2018.2.22.20.57.13.
   
  hailam2009, Tăng Nhật Mỹtaisao777 thích điều này.
 9. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 10. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 11. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  hailam2009, Tăng Nhật Mỹtaisao777 thích điều này.
 12. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 13. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 14. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 15. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 16. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 17. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 18. dang_tap_yeu_a1

  dang_tap_yeu_a1 Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 19. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.
 20. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  hailam2009Tăng Nhật Mỹ thích điều này.