TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 14/5/18.

 1. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 2. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 3. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 4. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 5. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 7. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 8. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 10. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 11. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 12. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 13. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 14. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 15. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

 16. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 18. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 19. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 20. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU