TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 14/5/18.

 1. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 2. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 3. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 5. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 6. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 7. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 10. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 11. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 13. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 14. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 15. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 17. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 18. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 20. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Hoàng Bíchnamdinh0022 thích điều này.