TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 14/5/18.

 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 2. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009, longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 3. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 4. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 5. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009, Nguyễn Tiểu Thươngnamdinh0022 thích điều này.
 6. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 7. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 9. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 10. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009, Nguyễn Tiểu Thươngnamdinh0022 thích điều này.
 11. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 14. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  hailam2009Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 15. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 18. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  hailam2009 thích điều này.
 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  hailam2009namdinh0022 thích điều này.
 20. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng