TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 14/5/18.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2020: Nối vòng tay lớn!

  Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 1. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  longzenđa, namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 2. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  kieneuro1993Nobitaviet05 thích điều này.
 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  Nguyễn Tiểu Thương, longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 4. DUCNGHIAHP2014

  DUCNGHIAHP2014 Chắn hội Hải Phòng

  longzenđa, namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 5. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 6. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  longzenđa, namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 8. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  longzenđa, namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 9. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 10. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 11. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  longzenđa, namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 12. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  longzenđa, namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 14. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  longzenđa, namdinh0022Nobitaviet05 thích điều này.
 15. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 17. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 19. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu Thương, longzenđanamdinh0022 thích điều này.
 20. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.