TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU: "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 4"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 14/5/18.

 1. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

 2. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 4. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 5. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 7. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 8. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 9. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 11. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 14. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nguyễn Tiểu ThươngNobitaviet05 thích điều này.
 15. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nguyễn Tiểu ThươngNobitaviet05 thích điều này.
 16. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

 18. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 19. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Nobitaviet05 thích điều này.
 20. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh