[Chắn] TƯỜNG THUẬT GIẢI ĐẤU "CHẮN HỘI HÀ NỘI - 7 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 7/9/19.

 1. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 2. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05 thích điều này.
 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 4. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 5. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 6. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 7. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05 thích điều này.
 8. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 10. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 11. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 15. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.
 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 19. Điệp Già

  Điệp Già Thần Ám

  Nobitaviet05 thích điều này.
 20. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  Nobitaviet05 thích điều này.