[Chắn] Tường Thuật Đêm Hội Long Trì 2019

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 21/7/19.

 1. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 2. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 3. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 4. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 5. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 6. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 7. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 8. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 9. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 10. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 11. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 12. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 13. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 14. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 15. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 16. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa

 17. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

 18. bashkai1

  bashkai1 Thổ địa

 19. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

 20. _Nguyễn Khuyến_

  _Nguyễn Khuyến_ Thổ địa