TTTT Các Trận Kèo Giao Lưu Ủng Hộ Giải " HTQL MR Lần ll

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi TCSK_HC Hà Tây, 11/2/20.

 1. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 2. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 5. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 6. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 7. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 8. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 9. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 10. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 11. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 12. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 13. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 14. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 15. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 17. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 18. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 19. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

 20. thuathithoi21

  thuathithoi21 Phó Ban TCSK - Hội Chắn Hà Tây

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.