[Chắn] TTTT Các trận đấu ủng hộ sự kiện Ấm Áp Mùa Đông 2019

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod01, 3/12/19.

 1. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 19:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xy6o_v3g
  v19.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 2. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 20:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xycb_v3g
  v20.
   
 3. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 21:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xygo_v3g
  v21.
   
 4. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 22:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xylr_v3g
  v22.
   
 5. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 23:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xyp0_v3g
  v23.
   
 6. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 24:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xyry_v3g
  v24.
   
 7. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 25:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xyvl_v3g
  v25.
   
 8. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 26:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xz5j_v3g
  v26.
   
 9. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 27:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xz5j_v3g v27.
   
 10. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn Hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 28:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xzb3_v3g
  v28.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/19
 11. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn Hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 29:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xzgg_v3g
  v29.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/19
 12. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn Hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 30:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xzlo_v3g
  v30.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/19
 13. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn Hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 31:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xzrk_v3g
  v31.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/19
 14. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn Hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Kết thúc ván 32:https://sandinh.com/replay?l=l1q1xzxf_v3g
  v32.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/19
  Mod01 thích điều này.
 15. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  TRẬN ĐẤU GIAO HỮU ỦNG HỘ Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " GIỮA 4 HỘI TRƯỞNG
  Địa Điểm : Tại Khu Chánh Tổng , Tri Phủ Đại Lầu, bàn 1
  Bàn cài:cược 100k , Ù suông ,xin chơi,tính điểm không gà, cài 15 giây , đấu 32 ván , sau 16 ván đấu 1 cặp đôi chéo cánh sẽ đổi chỗ cho nhau
  1- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat
  2- Tiêu Dao Hội @Sauuruou
  3- Chắn Hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc
  4- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911
  Tổng kết trận đấu
  kq.
  ung ho 03-12.
  Sau 32 ván đấu căng thẳng nhưng thắm tình đoàn kết giữa 4 vị hội trưởng đại diện cho 4 chắn hội.kết quả như sau:
  1-Tiêu Dao Hội @Sauuruou đã về nhất với 104đ đồng nghĩa với việc Tiêu Dao Hội sẽ ủng hộ vào Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " 1.000.000vnđ.
  2-Chắn Hội HẢI PHÒNG @hoangcaloc đã về nhì với 8đ đồng nghĩa với việc Chắn Hội HẢI PHÒNG sẽ ủng hộ vào Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " 2.000.000vnđ.
  3- Chắn Hội LÈO TÔM @cuongmah0911 đã về BA với -48đ đồng nghĩa với việc Chắn Hội LÈO TÔM sẽ ủng hộ vào Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " 3.000.000vnđ.
  4- Chắn hội HÀ NỘI @Sondat ã về TƯ với -64đ đồng nghĩa với việc Chắn hội HÀ NỘI sẽ ủng hộ vào Sự Kiện " Ấm Áp Mùa Đông 2019 " 4.000.000vnđ.
  - Xin cảm ơn các chắn thủ đã thi đấu tốt .
  - Xin cảm ơn các cổ động viên đã cổ vũ cho trận đấu .để trận đấu thành công tốt đẹp!

  - TT&PV: @cafedangct   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/12/19
  cuongmah0911, Mod01Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng thích điều này.
 16. Mạnh Đức

  Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

  từ thiện.

  Sân Đình trân trọng giới thiệu trận đấu gây quĩ ủng hộ sự kiện Ấm Áp Mùa Đông 2019

  Thời gian: 11h ngày Chủ Nhật, 08/12/2019
  Địa điểm: Bàn số 13, Tri Phủ Đại Lầu - Khu Chánh Tổng


  Các chắn thủ tham gia:
  (*) Bên @Hội_Quán__6886
  @Thành Nguyễn.HN
  @Nhịgia80
  (*) Bên @Thất Tinh Hội
  @pmplove2001
  @danlangha09
  TT-PV: @Hư Trúc Tử

  Thể lệ:
  Cược 200k - chơi 32 ván - sau 16 ván đổi chỗ một cặp chéo cánh theo điều khiển của Trọng tài.
  Cài 15 giây - không Gà - có xin chơi/tính điểm.

  Mức ủng hộ:
  Nhất 200k; Nhì 400k; Ba 600k; Tư 800k vào quỹ Ấm Áp Mùa Đông 2019 do BQT Sân Đình phát động

  Kính mời các chắn thủ cùng ace bạn bè gần xa của @Thất Tinh Hội@Hội_Quán__6886 đón xem và cổ vũ cho 4 Chắn thủ.

  Trân trọng!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/12/19
  Mod01 thích điều này.
 17. Mạnh Đức

  Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

 18. Mạnh Đức

  Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

 19. Mạnh Đức

  Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

 20. Mạnh Đức

  Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội