[Sự kiện] TTTT các trận đấu ủng hộ chương trình từ thiện Ấm Áp Mùa Đông

Thảo luận trong 'Hoạt động từ thiện Sân Đình' bắt đầu bởi dangbotot, 21/1/19.

 1. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 2. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđaNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđa thích điều này.
 4. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 5. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđaTào Tháo thích điều này.
 6. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 7. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 8. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 9. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđa thích điều này.
 10. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 11. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđaNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 12. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 13. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđaNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 14. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđa, Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
 15. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 17. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđaNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 18. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

 19. _Tiên Tửu_

  _Tiên Tửu_ Tiêu Dao Hội

  longzenđa, Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
 20. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần