Trận giao hữu Ủng hộ Quỹ Giải Đấu Đếm Hội Long Trì !!!

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, 17/7/18.

 1. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 2. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 3. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 4. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 5. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 6. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 7. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 8. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 9. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 10. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 11. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 12. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 13. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

  sau 16 ván
  sau 16 ván.
   
 14. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 15. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 16. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 17. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 18. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 19. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng

 20. vuabacbip35

  vuabacbip35 Chánh tổng