Trận đấu giao hữu ủng hộ " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 6":

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, 21/5/20.

 1. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 2. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 3. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 4. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 5. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 6. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 7. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 8. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 9. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  thengkuoi1 thích điều này.
 10. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 11. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 12. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 13. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 14. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 15. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 16. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 17. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

  namdinh0022thengkuoi1 thích điều này.
 18. Nobitaviet05

  Nobitaviet05 Hội phó Chắn hội Hải Phòng

 19. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng

  Vào lúc 19h30 tối nay. Ngày 10/05/2021.
  Tại bàn 3_Huyện Đường . Khu Chánh Tổng sẽ diễn ra trận đấu giao hữu ủng hộ quỹ CHHP. Giải " CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 7"
  Giữa hai cặp đôi : @Cau Le Chi + @duylongkorea (CHMU) Và cặp đôi @ Vũ Minh Thuận+ @vietbaclktnhp .(CHHP)
  Xin mời các chắn thủ ổn đinh công việc vào bàn thi đấu đúng giờ.
  Sự có mặt của các bạn là niềm vinh hạnh gia đình Đất cảng của chúng tôi.
  TT&PV. Hải Yến HP.
  Trân trọng! ChanPro2021.5.10.18.45.6.WEB.
   
 20. Hải Yến H.P

  Hải Yến H.P Chắn hội Hải Phòng