Tiễn bạn đi lấy vợ

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 19/5/12.

 1. Tào 1

  Tào 1 Chắn hội Hà Nội

  Đời trai nay đã thôi rồi.
  Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao.

  Đang bay nhảy sướng thế nào ​

  Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con.​  Vợ con là cái lồng son ​

  Đường vào thì có, chẳng còn đường ra​

  Vợ mày là con người ta ​

  Nghĩ mày với nó, chẳng bà con chi. ​

  Con gái là cái quái gì? ​

  Mà mày mê mệt mày đi vào tròng ​

  Thuyền quyên là bẫy anh hùng ​

  Bao người đã chết, mày không thấy à? ​


  Ngày xưa mày vẫn ba hoa: ​

  "Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình" ​

  Giờ đây cáo đã thành tinh ​

  Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào.​

  Độc thân thì sướng biết bao ​

  Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời ​

  Bây giờ đã vợ con rồi ​

  Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa.​

  Tiền lương tháng tháng phải đưa ​

  Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà ​

  Thân trai rửa bát quét nhà ​

  Vợ kêu thì dạ, còn ra nỗi gì.​

  Bạn bè rủ nhậu chẳng đi ​

  Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi ​

  Ôi ôi ôi hỡi mày ơi​

  Kể như tao khóc cho đời bạn tao. ​