THÔNG BÁO CHUNG HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 14/6/19 at 10:13 AM.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  NƠI ĐƯA RA CÁC THÔNG BÁO CHUNG HỘI CHẮN BẮC NINH.
   
 2. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  BQT HỘI CHẮN BẮC NINH

  QUYẾT ĐỊNH

  - Căn cứ vào nội quy, quy chế hoạt động của Hội Chắn Bắc ninh đã được ban hành.
  - Căn cứ tại khoản 6 mục Quy định hội viên
  - Căn cứ khoản 9 mục Quy định hội viên
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh quyết định đồng ý loại ra khỏi Hội Chắn Bắc Ninh thành viên có tên sau đây:
  1. @aseantire .......................mã số định danh 40
  Kể từ ngày 14/06/2019 chắn thủ có tên trên không còn là thành viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của chắn thủ @aseantire không thuộc quyền quản lý của Hội Chắn Bắc Ninh. Yêu cầu chắn thủ @aseantire trao trả avata đã được cấp lại cho Ban PC&NS Hội Chắn Bắc Ninh. Mọi hành vi liên quan đến việc sử dụng avata của nick @aseantire đều vi phạm bản quyền được BQT Sân Đình bảo trợ cho Hội Chắn Bắc Ninh.

  Bắc Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2019
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh ( đã ký).
   
  tung87, ngominh1976nvandung2017 thích điều này.
 3. Hội Chắn Bắc Ninh

  Hội Chắn Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

  THÔNG BÁO
  V/v kết nạp thành viên Hội Chắn Bắc Ninh
  Bắc Ninh, ngày 17/6/2019​
  Quyết định số 01/QĐ-BQT
  BQT Hội Chắn Bắc Ninh căn cứ vào
  - Tờ trình số 01/PC-HCBN ngày 16/6/2019 của Ban PC&NS
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội
  - Căn cứ tiêu chuẩn thành viên HCBN
  - Căn cứ vào hoạt động của các cá nhân và đánh giá tích cực của các thành viên thông qua giao tiếp với các chắn thủ được đề nghị kết nạp ngoài đời thực
  - Căn cứ vào sự bảo lãnh của thành viên BQT
  - Căn cứ vào đơn xin đăng ký thành viên Hội Chắn Bắc Ninh của các cá nhân.

  QUYẾT ĐỊNH
  Kết nạp 03 cá nhân sau vào sinh hoạt tại Hội Chắn Bắc Ninh từ ngày 17/6/2019

  1. Họ Và Tên: Nguyễn Đắc Hiếu
  - Ngày tháng năm sinh : 18/04/1987
  - Địa Chỉ: cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh
  - Số điện thoại liên hệ : 0963292356
  - Nghề nghiệp (nếu có)
  - Nick tham gia Hội Chắn : chichi184
  - ID : 5245506
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Đề Hạt
  - Hội viên Hội Chắn bảo lãnh ( @nvandung2017)

  2. Họ Và Tên: Đinh Xuân Thắng
  - Ngày tháng năm sinh :07 /01/1990
  - Địa Chỉ.: Hương mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
  - Số điện thoại liên hệ.: 0848123536
  - Nghề nghiệp: Làm mộc
  - Nick tham gia Hội Chắn : luuduchoa90
  - ID : 3442923
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: chánh tổng
  - Hội viên Hội Chắn bảo lãnh ( @ngominh1976 )
  3. Họ và tên: Đinh Văn Hùng
  - Ngày tháng năm sinh: 21/12/1990
  - Địa chỉ: Thường Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang
  - Số điện thoại liên hệ: 0898093415
  - Nghề nghiệp: Buôn Bán
  - Nick chắn tham gia Hội Chắn: Hùng Tur Borg
  - ID: 4887696
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Đề Hạt
  - Hội viên Hội Chắn bảo lãnh ( @tung87 )
  :!!Tiếp tục theo dõi trường hợp BAN PC&NS đề xuất, nhưng xét tính tương tác còn hạn chế và không tham gia hoạt động trong suốt thời gian qua cùng ace HCBN với chắn thủ:
  1. Họ Và Tên: Vũ Cao Hà
  - Ngày tháng năm sinh : 09/05/1982
  - Địa Chỉ: Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh
  - Số điện thoại liên hệ.: 0919181771
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn: dapchetanthit_959582
  - ID : 4466042
  - Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Tri huyện

  Ban quản trị Hội Chắn Bắc Ninh đề nghị:
  - Các ông, bà có tên trên thực hiện theo quyết định này kể từ ngày 17/06/2019
  - 03 thành viên mới luôn luôn tuân thủ nội quy chanphom..com , Quy chế của Hội Chắn Bắc Ninh . Nêu cao tinh thần ĐOÀN KẾT - CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP của Hội. Thực hiện triệt để trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên. Chủ động kết bạn và liên hệ giữa các thành viên trong Hội để nêu cao tính gắn bó giữa các thành viên.

  HỘI CHẮN BẮC NINH
  BAN QUẢN TRỊ
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 17/6/19 at 12:08 PM
  nvandung2017, tung87Doaremon thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.