[Sự kiện] Giải đấu "HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 16/10/22.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: @vinhsonduong
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - ID nick thi đấu: 5055555
  - Level: Tổng đốc
  - Số điện thoại: 0989051091
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  ĐTH Đời Phiêu BạtTCSK_HCHD thích điều này.
 2. tangvanhoa90

  tangvanhoa90 Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: tangvanhoa90
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - ID nick thi đấu: 5092959
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0339569072
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 3. minhanh.7375

  minhanh.7375 Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: Minhanh7375
  - Là thành viên: chắn hội Hải Phòng
  - ID nick thi đấu: 5462344
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0983303347
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui làchính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 4. Elise2021

  Elise2021 Hội Chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: Elise2021
  - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh
  - ID nick thi đấu: 1103
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0983874228
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 5. hoàng anh lc

  hoàng anh lc Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: hoàng anh lc
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - ID nick thi đấu: 6016626
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0364035654
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
 6. chanvuongvtcl01

  chanvuongvtcl01 Hội phó - Phó ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: @chanvuongvtcl01
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - ID nick thi đấu: 868686
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  TCSK_HCHD thích điều này.
 7. Hinh Saker

  Hinh Saker TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: hinh saker
  - Là thành viên: Hội Chắn ninh bình
  - ID nick thi đấu: 4744875
  - Số điện thoại: 0972747514
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD
   
 8. thantaiden1234

  thantaiden1234 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: thantaiden1234
  - Là thành viên Hội chắn: Hội chắn Bắc Ninh
  - ID: 4518630
  - level : tuần phủ
  - SĐT: 0338039380(có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……………….
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 9. NG_HD

  NG_HD Lý trưởng


  - Tên nick:NG_HD
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: tự do
  - ID: 5144415
  - level : chánh tổng
  - SĐT: 0768262286
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 10. thanhtuan67

  thanhtuan67 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: thanhtuan67
  - Là thành viên: chắn hội Hải Phòng
  - ID nick thi đấu: 4644283
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0905225780
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui làchính của HCHD.
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 11. Trungthoa162409

  Trungthoa162409 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: @Trungthoa162409
  - Là thành viên Hội Chắn: Tây Bắc
  - ID: 5370446
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0989082814
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 12. Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: Lục Tiểu Phụng 8689
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: tự do
  - ID: 5761137
  - level : Trị huyện
  - SĐT: 0387333222 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 13. hoa rơi hàng xóm007

  hoa rơi hàng xóm007 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: @hoa rơi hàng xóm007
  - Là thành viên Hội Chắn: Tây Bắc
  - ID: 5262908
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0853183567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 14. ĐỨC QUANG 76

  ĐỨC QUANG 76 Trưởng Ban Tài Chính & TCSK. HCBN

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG "MỞ RỘNG LẦN 4

  - Tên nick: @ĐỨC QUANG 76
  - Là thành viên : Hội Chắn Bắc Ninh
  - ID: 5186418
  - level : Tri Huyện
  - SĐT: 0988040743
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!@};-@};-@};-
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 15. toanpham0978762068

  toanpham0978762068 Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham du giải đấu " HAO KHI THÀNH DONG mở rộng lần 4"
  -Tên nich thì đấu: toanpham0978762068
  - là thành viên hội chăn Ninh Bình
  - ID ních thì đấu 5687643
  - level: chánh tổng
  - sdt : 0978762068
  -- yêu câu đặc biệt về thời gian thi đấu "khong"
  Tôi tự nguyen đang ký tham du giải đấu. Cam kết chấp hành đây đủ điều kiện quy định của giải đấu và nộp phí đúng thời han.
  CHÚC SỰ KIÊN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.
   
 16. Lâm Phú Bình

  Lâm Phú Bình Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick thi đấu: Lâm Phú Bình
  - Là thành viên: CHMU
  - ID nick thi đấu: 3600032
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0981653345
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.

  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 17. tienthuan.bn

  tienthuan.bn Hội Chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: tienthuan.bn
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: HCBN
  - ID: 2885
  - level : TRI PHỦ
  - SĐT: 0838632885
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 18. ducssvn

  ducssvn Hội Chắn Hải Dương

  Tên nick thi đấu: ducssvn
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - ID nick thi đấu: 5545726
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0912699955
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 19. songkieu

  songkieu Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”

  - Tên nick: songkieu
  - Là thành viên Chắn hội MU
  - ID: 8898
  - level : Tri huyện
  - SĐT: 0904880602
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu . Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 17/10/22
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
 20. tukhieu

  tukhieu Hội Chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG mở rộng lần 4”
  - Tên nick thi đấu: tukhieu
  - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh
  - ID nick thi đấu: 3338639
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0978792589
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu. Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí đúng thời gian quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của HCHD.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ❤️❤️❤️
   
  TCSK_HCHDchanvuongvtcl01 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.