QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH CHẮN HỘI MU

Thảo luận trong 'Chắn hội MU' bắt đầu bởi Chắn Hội M.U, 30/1/18.

 1. Chắn Hội M.U

  Chắn Hội M.U Chắn Hội MU

  Sau một thời khá dài thử thách trên GROUP FB Chắn Hội MU. BQT lâm thời Chắn Hội MU đã quyết định bổ nhiệm các Chức Danh cho Những Thành Viên sau:
   
 2. Chắn Hội M.U

  Chắn Hội M.U Chắn Hội MU

  BAN QUẢN TRỊ................................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CHẮN HỘI MU................................................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  QUY CHẾ
  Về tổ chức và hoạt động của Chắn hội MU
  (Ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2018)​

  Phần I.
  Điều 1. Giới thiệu chung

  1.1. Chắn hội MU được thành lập dựa trên ý tưởng Kết Nối - Đam Mê, kết nối những anh em có chung niềm đam mê chắn cạ và thể thao có một sân chơi riêng tương thân tương ái giữa các chắn - thủ và trực thuộc trang website Chanphom.com. Chắn hội MU là tổ chức sinh hoạt tự nguyện, là nơi hội tụ của những chắn thủ có cùng chung sở thích trên khắp mọi miền Tổ quốc.
  1.2. Tạo lập một sân chơi giải trí lành mạnh, văn hóa cho các hội viên; mang lại sự thoải mái, thư giãn cho hội viên khi chơi game chắn online trên trang Chanphom.com
  1.3. Hoạt động của Chắn hội nhằm xây dựng khối đoàn kết cộng đồng, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau không chỉ trong game chắn online mà còn trong công việc và cuộc sống hàng ngày trên nguyên tắc: “Kết Nối - Đam Mê - Tôn Trọng - Thân Thiện - Sẻ Chia”.
  Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  2.1. Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và tài chính (bảo) của Chắn hội MU
  2.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các thành viên chính thức của Chắn hội MU (kể cả những thành viên có ý định xin gia nhập Chắn hội MU).
  Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
  3.1. Ban quản trị Chắn hội MU là bộ máy điều hành của Chắn hội MU bao gồm các thành phần như sau: Hội trưởng; Hội phó và các Tiểu ban.
  3.2. Ban quản trị có nhiệm vụ đề ra phương hướng và những kế hoạch hoạt động của Chắn hội, xây dựng Chắn hội lớn mạnh và phát triển. Lắng nghe những nhận xét, phê bình và các ý kiến đóng góp của các hội viên. Ban quản trị được bầu có thời gian hoạt động là 01 năm. Sau 01 năm, Chắn hội tổ chức bầu lại Ban quản trị.
  3.3. Cơ cấu Ban quản trị và nhiệm vụ cụ thể
  3.3.1 Cơ cấu Ban quản trị:
  * Hội trưởng: Nguyễn Thái Bình - Nick: hailam2009
  * Hội phó: Vũ Hồng Sơn - Nick: dang_tap_yeu_a1
  * Hội phó: Trần Văn Trung - Nick: namdinh0022
  * Ban đối ngoại và Tài Chính: Trưởng ban: Vũ Hồng Sơn - Nick: dang_tap_yeu_a1
  * Ban Pháp chế và nhân sự: Trưởng ban: Trần Văn Trung - Nick: namdinh0022
  * Ban Tổ chức sự kiện: +Trưởng ban: Lạc Văn Lâm - Nick: Lâm Phú Bình
  .......................................+ Phó ban: Vũ Hồng Sơn - Nick:: dang_tap_yeu_a1
  Ủy viên: Nguyễn Thị Hà - Nick: Quân Hà 77.
  Ủy viên: Đặng Quang Dũng - Nick: taisao777
  Ủy viên: Đặng Thanh Trà - Nick: thuy2589
  3.3.2. Nhiệm vụ cụ thể
  3.3.2.1. Hội trưởng: Hội trưởng là người đứng đầu Chắn hội chịu trách nhiệm cao nhất trong Chắn hội, đại diện cho Chắn hội MU quan hệ với Ban quản trị Website Chanphom.com và những Chắn hội khác.
  3.3.2.2. Hội phó: Giúp đỡ, tư vấn cho Hội trưởng những đề xuất, ý kiến nhằm nâng cao hoạt đông của Chắn hội. Khi cần thiết hoặc có điều kiện đặc biệt có thể thay thế Hội trưởng lãnh đạo Chắn hội trong mọi hoàn cảnh.
  3.3.2.3. Ban đối ngoại Tài chính:
  - Là bộ phận được ủy quyền phát ngôn thay Hội trưởng và Chắn Hội MU trong các vấn đề đối ngoại. Chịu trách nhiệm tạo dựng và xâu chuỗi các mối quan hệ với Ban quản trị.
  - Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển quỹ bảo của Chắn hội MU.
  - Chịu trách nhiệm công khai, minh bạch tất cả các khoản thu chi trong quỹ bảo (hoặc quỹ tiền VNĐ trong những buổi offline có sự đóng góp của các hội viên) nhằm phục vụ các hoạt động của Chắn hội MU.
  3.3.2.4. Ban Tổ chức sự kiện:
  - Tham mưu và tư vấn cho Hội trưởng trong các kế hoạch hoạt động của Chắn hội nhằm trực tiếp tạo sân chơi bổ ích cho các hội viên và gián tiếp quảng bá hình ảnh của Chắn hội MU trên website Chanphom.com.
  - Thường xuyên tạo dựng, khởi xướng các chủ đề hoặc các sự kiện và tiên phong trong các hoạt động của Chắn hội nhằm lôi kéo các chắn thủ tham gia góp phần tạo không khí quây quần, xum họp.
  - Quản lý các chủ đề, bài viết của tất cả các thành viên trên diễn đàn của Chắn hội MU. Chịu trách nhiệm trước Hội trưởng, BQT trang mạng về tính hợp lệ của mỗi bài viết dựa trên nguyên tắc của trang mạng Chanphom.com
  3.3.2.5. Ban Pháp chế & Nhân sự:
  - Soạn thảo, bổ sung tất cả những điều khoản trong Quy chế, quy định của Chắn hội.
  - Đề bạt danh sách nhân sự chủ chốt cho bộ máy quản trị, đề xuất với Ban quản trị danh sách kết nạp hoặc khai trừ đối với các hội viên.
  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội trưởng và Chắn hội về các quy chế, nội quy, ra thông báo, quyết định thưởng phạt trong Chắn hội.
  - Triển khai và theo dõi những kế hoạch phát triển của Chắn hội.
  - Hướng dẫn, tiếp nhận hội viên mới hòa nhập với Chắn hội.
  - Giải quyết mọi thắc mắc của hội viên về tất cả những vấn đề liên quan đến Chắn hội MU.
  3.3.2.6. Ủy Viên:
  - Giúp đỡ Hội trưởng, các Ban về việc quản lý nhân sự trân Group Chắn Hội MU.
  - Lựa chọn, thử thách Những Thành Viên trên Group Chắn Hội MU và đề xuất kết nạp thành thành viên chính thức với trưởng Ban Nhân sự.
   
  Last edited by a moderator: 26/2/18
 3. Chắn Hội M.U

  Chắn Hội M.U Chắn Hội MU

  QUYẾT ĐỊNH
  (Số 01/2018/QĐ-CHMU ngày 01/01/2018)
  V/v: Bổ nhiệm chức vụ


  BQT CHẮN HỘI MU


  - Căn cứ Nội quy của CHẮN HỘI MU (CHMU).
  - Căn cứ điều lệ hoạt động của CHẮN HỘI MU.
  - Căn cứ Biên bản họp các thành viên BQT CHMU ngày 17/12/2017.
  - Xét phẩm chất và năng lực của các thành viên BQT CHMU:


  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nay bổ nhiệm các Ông/Bà:
  1. ÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH
  giữ chức vụ: HỘI TRƯỞNG - Nick: hailam2009
  2. ÔNG VŨ HỒNG SƠN
  giữ chức vụ: HỘI PHÓ KIÊM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH (Phụ trách Ban đối ngoại và Tài Chính)
  - Nick: dang_tap_yeu_a1
  3. ÔNG TRẦN VĂN TRUNG
  giữ chức vụ: HỘI PHÓ KIÊM TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ (Phụ trách Ban Pháp chế và nhân sự) - Nick: namdinh0022
  4. ÔNG LẠC VĂN LÂM giữ chức vụ: TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN - Nick: Lâm Phú Bìnhm
  + PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN: Ông Vũ Hồng Sơn - Nick:: dang_tap_yeu_a1
  +
  Ủy viên: Nguyễn Thị Hà - Nick: Quân Hà 77 (Quản lý group FB Chắn Hội MU).
  + Ủy viên: Đặng Quang Dũng - Nick: taisao777
  +
  Ủy viên: Đặng Thanh Trà - Nick: thuy2589
  Kể từ ngày : 01/01/2018.

  Điều 2.
  Kể từ ngày được bổ nhiệm, các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của BAN QUẢN TRỊ CHẮN HỘI MU.

  Nơi nhận:
  - BQT SÂN ĐÌNH
  - Các BQT Chắn hội bạn
  - Lưu BQT CHMU.
  BQT CHẮN HỘI MU (đã ký)
   
  Last edited by a moderator: 26/2/18
  hoang0973988737, Chính Vượng, tàisửuj3 others thích điều này.
 4. Chắn Hội M.U

  Chắn Hội M.U Chắn Hội MU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

  ĐƠN XIN THÀNH LẬP
  CHẮN HỘI MU

  Kính gửi: BAN QUẢN TRỊ SÂN ĐÌNH
  Thay mặt các thành viên trong BAN QUẢN TRỊ (BQT) thành lập Chắn Hội MU, tôi làm đơn kính trình BQT Sân Đình về việc xin phép thành lập Chắn Hội MU:

  I. Tên gọi, mục đích và tôn chỉ hoạt động của Chắn Hội MU
  1. Tên gọi:

  a) Định nghĩa:
  b) Tên gọi và địa chỉ hoạt động:
  - Tên gọi: CHẮN HỘI MU
  - Địa chỉ phạm vi hoạt động: Phạm vi hoạt động trong trang website Chanphom.com; Mạng xã hội facebook…Dưới sự quản lý trực tiếp của BQT Sân Đình
  2. Mục đích, tôn chỉ hoạt động:
  - Chắn hội MU
  là một bộ phận của Sandinh.com có tổ chức, là nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của những người yêu thích trò chơi Chắn và yêu thích CLB Manchester United. Chắn hội được lập ra với mong muốn mang lại cho các thành viên, hội viên yêu chắn, yêu MU có thể giao lưu, kết bạn, giúp đỡ và nhận giúp đỡ từ các hội viên cũng như những kinh nghiệm về chơi chắn và đam mê bóng đá nói chung, CLB Manchester United nói riêng.
  - Chắn hội MU là tổ chức sinh hoạt tự nguyện, là nơi hội tụ của những chắn thủ có cùng chung sở thích trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tạo lập một sân chơi giải trí lành mạnh, văn hóa cho các hội viên; mang lại sự thoải mái, thư giãn cho hội viên khi chơi game chắn online trên trang Chanphom.com
  - Hoạt động của Chắn hội nhằm xây dựng khối đoàn kết cộng đồng, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau không chỉ trong game chắn online mà còn trong công việc và cuộc sống hàng ngày trên nguyên tắc: “Kết Nối - Đam Mê - Tôn Trọng - Thân Thiện - Sẻ Chia”.
  II. Quy chế thành lập, quyền lợi và trách nhiệm của Chắn Hội MU
  1. Quy chế thành lập:

  - Áp dụng theo Nội quy, quy chế đã được Ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2018.
  2. Quyền lợi:
  2.1. Quyền lợi về Bảo (áp dụng cho tất các các hội viên):
  1. Được đăng ký tham gia tất cả các giải đấu thường niên của hội tổ chức.
  2. Được đề cử tham gia các giải đấu do Sân Đình và các chắn hội khác trong diễn đàn tổ chức (theo tiêu chí thứ tự lần lượt, nguyên tắc chọn vòng tròn giữa các thành viên còn lại).
  3. Được tự do tham gia các giải đấu giao lưu, quyên góp, vận động … trên Sân Đình,
  4. Có quyền yêu cầu các hội viên và BQT tương trợ khi gặp khó khăn.
  5. Được tặng thưởng Bảo:
  - Khi được đề cử đi thi đấu giải giao lưu : 20M
  - Khi có bài gửi tham gia Hội làng đạt giải (thưởng theo quy định của Hội đã đề ra)
  - Khi đỗ Trạng nguyên: thưởng 100M ; Khi đỗ Bảng nhãn thưởng 60M; Khi đỗ Thám hoa thưởng 50M; Khi đỗ Hoàng Giápthưởng 40M; - Khi đỗ Tiến sĩ thưởng 05M; Khi đỗ Phó bảng thưởng 3M; khi đỗ Cử nhân thưởng 02M; khi đỗ Tú tài thưởng 01M.
  - Khi sinh nhật : thành viên Nam 10M, thành viên Nữ 20M
  - Được hỗ trợ bảo qua quỹ Hội (Liên hệ với Trưởng ban Tài Chính để được hỗ trợ).
  - Khi có đóng góp thiết thực cho Chắn Hội.
  2.2. Quyền lợi về tài chính (với lượng quỹ thành viên đóng góp) Áp dụng cho các hội viên chính thức)
  1. Không phải đóng góp kinh phí khi tham gia Offline do CHMU tổ chức.
  2. Chúc mừng (Hỷ) : 300.000 vnđ /1 thành viên (bao gồm thành viên và con cái)
  3. Chia buồn (Hiếu) : 300.000 vnđ/1 trường hợp (tứ thân phụ mẫu, chồng/vợ, con)
  (Đối với các thành viên ở xa có thể sử dụng chuyển banking hoặc ủy quyền cho các Trưởng nhóm các khu vực giải quyết).
  3. Nghĩa vụ, trách nhiệm: Quy định về hoạt động của hội viên CHMU (áp dụng bao gồm cả Online và Offline)
  3.1. Nghĩa vụ:
  1. Nghiêm cấm các hoạt động vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2.Tuân thủ các quy định của BQT sandinh.com cũng như các nội quy, quy chế của CHMU.
  3. Nghiêm cấm hội viên CHMU thực hiện các hành vi trục lợi cá nhân như: vay bảo không trả, lừa đảo tiền bạc của các hội viên khác hoặc thành viên của trang sandinh.com
  4. Mọi hoạt động Online trên website sandinh.com, Hội yêu chắn... hay Offline ngoài đời, tất cả hội viên của CHMU đều dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đề cao tính tập thể, có hành vi ứng xử phù hợp, tôn trọng, hòa đồng, thân thiện.
  5. CHMU là một tập thể hòa đồng, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, cũng đã đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi đấu giải. Nhằm khẳng định hình ảnh một tập thể Chắn hội đầy bản sắc, ngoài yêu cầu bắt buộc hội viên phải đeo avatar của CHMU trong các giải thi đấu trong và ngoài Chắn Hội, chúng tôi khuyến khích hội viên luôn đeo avatar trong những ván chơi bình thường. Avatar sẽ được Ban pháp chế cung cấp cho các thành viên bao gồm các thông tin: tên nick, số thứ tự thành viên .... để tránh trường hợp giả mạo làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của CHMU.
  6. Tuyệt đối không nói xấu, xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân hay tập thể trong và ngoài CHMU.
  7. Khi tham gia comment tại bất cứ chủ đề nào phải có trách nhiệm tìm hiểu, đọc toàn bộ chủ đề và các comment phía trên trước đó; nắm tình hình nội dung trước khi tham gia trả lời, góp ý về chủ đề đó.
  8. Không thông tin sai sự thật, tung tin gây ảnh hưởng đến uy tín của BQT sandinh.com, BQT CHMU và các BQT Chắn hội khác.
  9. Nghiêm cấm mọi hành động, hành vi bài xích, vu cáo, bôi nhọ, nhạo báng hoạt động của trang website sandinh.com, BQT CHMU hay BQT Chắn hội bạn.
  10. Không Spam bài sang diễn đàn của Chắn hội bạn.
  11. Không post bài gây mâu thuẫn giữa các Chắn hội hoặc các thành viên sandinh.com
  12. Không gây bè kết phái, tranh giành ảnh hưởng trong Chắn Hội.
  13. Khi tham gia mọi hoạt động của Chắn Hội các hội viên phải tuân thủ đúng những quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm trong hoạt động của Chắn Hội bao gồm nghĩa vụ đóng góp tài chính hoặc đảm bảo các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chính xác về thời gian, địa điểm và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Chắn Hội.
  14. Hội viên được phép đăng bài tổ chức các buổi offline nhỏ giữa những hội viên nhưng không được sử dụng danh nghĩa Chắn Hội hay kêu gọi những buổi tổ chức offline không lành mạnh.
  15. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng Chắn Hội, những thắc mắc cần giải đáp, hoặc mọi tố cáo hội viên có hành động, hành vi không phù hợp mang tính chất lừa đảo (quỵt tiền đóng góp Offline hay các khoản kinh phí chia sẻ khác, vay bảo mà không trả…) xin mời gửi thư vào hòm thư: (chanhoimu@gmail.com). Mọi thông tin chưa được đưa ra bởi nick CHẮN HỘI MU chưa phải là thông tin chính thức.
  16. Các hội viên cũ có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ và nhắc nhở các hội viên mới về các quy định này.
  Những quy định trên đây nhằm xây dựng một sân chơi văn minh, lịch sự, thật sự là một nơi giao lưu văn hóa của các hội viên. Nếu bất cứ một hội viên nào cảm thấy những quy định này không phù hợp, có quyền góp ý hoặc tự nguyện làm đơn xin rời khỏi Chắn Hội. Mọi thành viên vi phạm nội dung của quy định này, tùy theo mức độ mà có thể nhắc nhở, xóa bài hoặc khai trừ ra khỏi CHMU mà không cần phải báo trước.
  3.2. Trách nhiệm
  - Tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định của Sân Đình.
  - Tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia các hoạt động của Sân Đình.
  - Góp ý xây dựng, góp phần phát triển Sân Đình. Khi có kế hoạch tổ chức các sự kiện, giải đấu thì phải gửi hộp thư thông báo cho Ban quản trị Sân Đình trước 30 ngày.
  III. Nguyên tắc tổ chức và điều hành Chắn Hội MU
  1. Nguyên tắc tổ chức:

  - Tự nguyện - Tự quản - Dân chủ - Phối hợp và thống nhất hành động.
  2. Hội họp và sinh hoạt định kỳ:
  - Mỗi Quý sẽ sinh hoạt Offline một lần để giao lưu, sinh hoạt, tổ chức sinh nhật các thành viên.
  - Việc lên kế hoạch sinh hoạt định kỳ (tổ chức giải đấu, offline) do Chắn Hội tự tổ chức & sẽ báo cáo để BQT Sân Đình có phương án hỗ trợ.
  3. Cơ cấu tổ chức:
  a) Ban Quản Trị:Ban quản trị Chắn hội MU là bộ máy điều hành của Chắn hội MU bao gồm các thành phần như sau: Hội trưởng; Hội phó và các Tiểu ban.
  - BQT do toàn thể các thành viên bầu ra.
  - BQT điều hành mọi hoạt động của Chắn Hội MU. Số lượng thành viên trong BQT do Chắn Hội MU quyết định.
  b) Nhiệm vụ và quyền hạn của BQT:Ban quản trị có nhiệm vụ đề ra phương hướng và những kế hoạch hoạt động của Chắn hội, xây dựng Chắn hội lớn mạnh và phát triển. Lắng nghe những nhận xét, phê bình và các ý kiến đóng góp của các hội viên. Ban quản trị được bầu có thời gian hoạt động là 01 năm. Sau 01 năm, Chắn hội tổ chức bầu lại Ban quản trị.
  - Tổ chức thực hiện các quyết định đã cùng với Sân Đình thảo luận và thông qua.
  - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của BQT hàng năm và cả nhiệm kỳ.
  - Xây dựng và duy trì topic của mình để tạo mối liên hệ, trao đổi và giao lưu giữa các thành viên với nhau.
  - Đề xuất khen thưởng với các thành viên có hoạt động tích cực, góp phần xây dựng sự phát triển của Bang - Hội nói riêng và Sân Đình nói chung.
  c) Các chức danh chủ chốt của BQT Chắn Hội MU:
  * Hội trưởng: Nguyễn Thái Bình - Nick: hailam2009 (ĐT: 0943241976; 0963621681)
  * Hội phó kiêm Trưởng ban đối ngoại và Tài Chính : Vũ Hồng Sơn - Nick: dang_tap_yeu_a1(ĐT: 01229345586)
  * Hội phó kiêm Trưởng Ban Pháp chế và Nhân sự: Trần Văn Trung - Nick: namdinh0022 (ĐT: 0868080403; 0911487786)
  * Ban Tổ chức sự kiện: +Trưởng ban: Lạc Văn Lâm - Nick: Lâm Phú Bình(ĐT: 0981653345)
  * Ban thư ký: + Trưởng ban: Nguyễn Thị Hà - Nick: Quân Hà 77 (gọi fb)
  + Ủy viên: Đặng Quang Dũng - Nick: taisao777 (ĐT: 0983142488)
  + Ủy viên: Đặng Thanh Trà - Nick: thuy2589 (ĐT: 0965443912)
  d) Nhiệm vụ cụ thể:
  1. Hội trưởng: Hội trưởng là người đứng đầu Chắn hội chịu trách nhiệm cao nhất trong Chắn hội, đại diện cho Chắn hội MU quan hệ với Ban quản trị Website Chanphom.com và những Chắn hội khác.
  2. Hội phó: Giúp đỡ, tư vấn cho Hội trưởng những đề xuất, ý kiến nhằm nâng cao hoạt đông của Chắn hội. Khi cần thiết hoặc có điều kiện đặc biệt có thể thay thế Hội trưởng lãnh đạo Chắn hội trong mọi hoàn cảnh.
  3. Ban đối ngoại Tài chính: Là bộ phận thừa ủy quyền phát ngôn thay Hội trưởng và Chắn Hội MU trong các vấn đề đối ngoại. Chịu trách nhiệm tạo dựng và xâu chuỗi các mối quan hệ với Ban quản trị. Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển quỹ bảo của Chắn hội MU. Chịu trách nhiệm công khai, minh bạch tất cả các khoản thu chi trong quỹ bảo, hoặc quỹ tiền mặt trong những buổi offline có sự đóng góp của các hội viên) nhằm phục vụ các hoạt động của Chắn hội MU.
  4. Ban Tổ chức sự kiện: Tham mưu và tư vấn cho Hội trưởng trong các kế hoạch hoạt động của Chắn hội nhằm trực tiếp tạo sân chơi bổ ích cho các hội viên và gián tiếp quảng bá hình ảnh của Chắn hội MU trên website Chanphom.com. Thường xuyên tạo dựng, khởi xướng các chủ đề hoặc các sự kiện và tiên phong trong các hoạt động của Chắn hội nhằm lôi kéo các chắn thủ tham gia góp phần tạo không khí quây quần, xum họp. Quản lý các chủ đề, bài viết của tất cả các thành viên trên diễn đàn của Chắn hội MU. Chịu trách nhiệm trước Hội trưởng, BQT trang mạng về tính hợp lệ của mỗi bài viết dựa trên nguyên tắc của trang mạng Chanphom.com
  5. Ban Pháp chế & Nhân sự: Soạn thảo, bổ sung tất cả những điều khoản trong Quy chế, quy định của Chắn hội. Đề bạt danh sách nhân sự chủ chốt cho bộ máy quản trị, đề xuất với Ban quản trị danh sách kết nạp hoặc khai trừ đối với các hội viên. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội trưởng và Chắn hội về các quy chế, nội quy, ra thông báo, quyết định thưởng phạt trong Chắn hội. Triển khai và theo dõi những kế hoạch phát triển của Chắn hội. Hướng dẫn, tiếp nhận hội viên mới hòa nhập với Chắn hội. Giải quyết mọi thắc mắc của hội viên về tất cả những vấn đề liên quan đến Chắn hội MU.
  6. Ban thư ký, ủy viên: Tham mưu, thống kê lập danh sách thành viên cho BQT Chắn hội MU về việc quản lý nhân sự trên Group Chắn Hội MU. Lựa chọn, thử thách Những Thành Viên trên Group Chắn Hội MU và đề xuất kết nạp thành thành viên chính thức với Trưởng Ban Nhân sự.
  IV. Khen thưởng - kỷ luật và hiệu lực thi hành
  1. Khen thưởng và kỷ luật:
  a) Khen thưởng: Căn cứ vào thành tích hoạt động và đóng góp của từng thành viên, BQT Chắn hội MU sẽ quyết định hình thức khen thưởng những thành viên tiêu biểu.
  b) Kỷ luật: Khi thành viên nào có các biểu hiện đi ngược lại các quy định và quy chế đã được BQT Sân Đình, BQT Chắn Hội MU ban hành sẽ có các hình thức kỷ luật sau:
  + Nhắc nhở nội bộ.
  + Nhắc nhở công khai trên diễn đàn.
  + Xóa tên thành viên và thông báo trên diễn đàn nếu là những lỗi nghiêm trọng.
  2. Hiệu lực thi hành: Tất cả các thành viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế do BQT Sân Đình và BQT Chắn Hội MU đề ra.
  - BQT Chắn Hội MU có trách nhiệm hướng dẫn thành viên thi hành quy chế.
  - Việc sửa đổi, bổ xung QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHẮN HỘI MU phải được bàn bạc và thảo luận tại hội nghị giữa Sân Đình và các Bang - Hội.
  Chúng tôi gửi hồ sơ gồm:
  1. Quyết định và Cơ cấu tổ chức bộ máy và dự kiến nhân sự chủ chốt của Chắn Hội MU.
  2. Nội quy, quy chế hoạt động của Chắn Hội MU.
  3. Danh sách hội viên ban đầu và Đơn xin vào Chắn Hội MU.
  (Tất cả các thông tin đã được up lên Diễn đàn của BQT Sân Đình).
  Vậy kính đề nghị BQT Sân Đình xem xét và giải quyết cho chúng tôi được phép thành lập CHẮN HỘI MU.
  Chúng tôi xin hứa:
  - Chấp hành đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  - Tổ chức, hoạt động theo đúng điều lệ của Hội đã được BQT SÂN ĐÌNH và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

  BQT CHẮN HỘI MU
  HỘI TRƯỞNG

  (Đã ký)

  Nguyễn Thái Bình
   
  Last edited by a moderator: 26/2/18
  QUÂN HÀ 77, Chính Vượng, hailam20097 others thích điều này.
 5. hailam2009

  hailam2009 Hội Trưởng CHMU

  QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2018/QĐ-CHMU.
  qd02.2018.
   
  Chính Vượngpham van tinh thích điều này.
 6. hailam2009

  hailam2009 Hội Trưởng CHMU

  THÔNG BÁO DANH SÁCH BQT CHẮN HỘI MU TB DANH SÁCH BQT CHMU.
   
  taisao777, Khuất Quốc Khánh, Cau Le Chi2 others thích điều này.
 7. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Chỉnh sửa lần cuối: 20/6/18
  taisao777Cau Le Chi thích điều này.
 8. hailam2009

  hailam2009 Hội Trưởng CHMU

  QUYẾT ĐỊNH
  (Số 01/2019/QĐ-CHMU ngày 01/08/2019)
  V/v: Bổ nhiệm chức vụ
  QĐ 01.2019.