Quy chế và Nơi đăng ký thành viên CHHN

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 14/2/13.

 1. HanhTu811

  HanhTu811 Dân đen

  ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHẮN HỘI
  - Họ và tên: Lê Minh Anh
  - Ngày tháng năm sinh: 08 / 11 / 1982
  - Địa chỉ: Đại vĩ - Liên hà - Đông Anh - Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0989099991
  - Nghề nghiệp (nếu có): Tự do
  - Nick tham gia chắn hội: HanhTu811
  - ID: 5386512
  - Ngày đăng ký nick: 27 / 08 / 2019
  - Chức sắc khi tham gia chắn hội: Phó Tổng
  - Tham gia đóng góp quỹ hội (nếu có): .............................. Bảo.
  ................................VNĐ

  Ý kiến đóng góp xây dựng cho chắn hội:
  …………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………..
  Tôi đã đọc và hiểu các quy định của CHHN cũng như các quy định của Sandinh.com. Tôi xin khẳng định việc đăng ký tham gia chắn hội là hoàn toàn tự nguyện.

  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội:
  - Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện…
  - Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo
  - Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín chắn hội Hà Nội trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  - Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho chắn hội Hà Nội phát triển
  - Đóng góp kinh phí hàng năm đầy đủ theo quy định của Hội
   
 2. cuongchuoi

  cuongchuoi Dân đen

  ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHẮN HỘI
  - Họ và tên: Nguyễn Công Cường
  - Ngày tháng năm sinh: 02 / 01 / 1981
  - Địa chỉ: Trung Tự-Đống Đa-Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0961099658
  - Nghề nghiệp (nếu có)
  - Nick tham gia chắn hội: (in đậm) cuongchuoi
  - ID: (in đậm) 4620648
  - Ngày đăng ký nick: ..... / 10 / 2018 (mình không nhớ rõ) nên chỉ ước lệ
  - Chức sắc khi tham gia chắn hội: Tri huyện
  - Tham gia đóng góp quỹ hội (nếu có): chưa tham gia

  Ý kiến đóng góp xây dựng cho chắn hội: Cần xây dựng 1 quỹ tiền mặt hàng năm do thành viên đóng góp và Chắn hội nên có thêm nhiều hoạt động cho ACE giao lưu sinh hoạt ngoài đời như : thăm hỏi (ốm đau), chia vui (Hỷ), chia buồn (Hiếu với tứ thân), du lịch tham quan, ...

  Tôi đã đọc và hiểu các quy định của CHHN cũng như các quy định của Sandinh.com. Tôi xin khẳng định việc đăng ký tham gia chắn hội là hoàn toàn tự nguyện.


  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội:
  - Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện…
  - Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo
  - Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín chắn hội Hà Nội trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  - Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho chắn hội Hà Nội phát triển
  - Đóng góp kinh phí hàng năm đầy đủ theo quy định của Hội

  Hà Nội, Ngày 26 tháng 9 năm 2019.
  Trân trọng!
  Nguyễn Công Cường.
   
 3. cuongchuoi

  cuongchuoi Dân đen

  ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHẮN HỘI
  - Họ và tên: Nguyễn Công Cường
  - Ngày tháng năm sinh: 02 / 01 / 1981
  - Địa chỉ: Trung Tự-Đống Đa-Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0961099658
  - Nghề nghiệp (nếu có): Tự do
  - Nick tham gia chắn hội: (in đậm) cuongchuoi
  - ID: (in đậm) 4620648
  - Ngày đăng ký nick: 15/ 1/ 2018
  - Chức sắc khi tham gia chắn hội: Tri huyện
  - Tham gia đóng góp quỹ hội (nếu có): chưa tham gia

  Ý kiến đóng góp xây dựng cho chắn hội: Cần xây dựng 1 quỹ tiền mặt hàng năm do thành viên đóng góp và Chắn hội nên có thêm nhiều hoạt động cho ACE giao lưu sinh hoạt ngoài đời như : thăm hỏi (ốm đau), chia vui (Hỷ), chia buồn (Hiếu với tứ thân), du lịch tham quan, ...

  Tôi đã đọc và hiểu các quy định của CHHN cũng như các quy định của Sandinh.com. Tôi xin khẳng định việc đăng ký tham gia chắn hội là hoàn toàn tự nguyện.


  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội:
  - Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện…
  - Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo
  - Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín chắn hội Hà Nội trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  - Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho chắn hội Hà Nội phát triển
  - Đóng góp kinh phí hàng năm đầy đủ theo quy định của Hội

  Hà Nội, Ngày 26 tháng 9 năm 2019.
  Trân trọng!
  Nguyễn Công Cường.
   
 4. chivanhieu

  chivanhieu Dân đen

  ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHẮN HỘI
  - Họ và tên: Nguyễn Quang Chiến
  - Ngày tháng năm sinh: 06 / 04 / 1981
  - Địa chỉ: Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0333366963
  - Nghề nghiệp (nếu có): Kỹ sư
  - Nick tham gia chắn hội: (in đậm) chivanhieu
  - ID: (in đậm) 5174215
  - Ngày đăng ký nick: không nhớ rõ
  - Chức sắc khi tham gia chắn hội: Chánh tổng
  - Tham gia đóng góp quỹ hội (nếu có): chưa tham gia

  Ý kiến đóng góp xây dựng cho chắn hội: Cần xây dựng 1 quỹ tiền mặt hàng năm do thành viên đóng góp và Chắn hội nên có thêm nhiều hoạt động cho ACE giao lưu sinh hoạt ngoài đời như : thăm hỏi (ốm đau), chia vui (Hỷ), chia buồn (Hiếu với tứ thân), du lịch tham quan, ...

  Tôi đã đọc và hiểu các quy định của CHHN cũng như các quy định của Sandinh.com. Tôi xin khẳng định việc đăng ký tham gia chắn hội là hoàn toàn tự nguyện.


  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội:
  - Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện…
  - Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo
  - Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín chắn hội Hà Nội trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  - Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho chắn hội Hà Nội phát triển
  - Đóng góp kinh phí hàng năm đầy đủ theo quy định của Hội

  Hà Nội, Ngày 17 tháng 10 năm 2019.
  Trân trọng!
  Nguyễn Quang Chiến.
   
 5. chivanhieu

  chivanhieu Dân đen

  ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHẮN HỘI
  - Họ và tên: Nguyễn Quang Chiến
  - Ngày tháng năm sinh: 06 / 04 / 1981
  - Địa chỉ: Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0333366963
  - Nghề nghiệp (nếu có): Kỹ sư
  - Nick tham gia chắn hội: (in đậm) chivanhieu
  - ID: (in đậm) 5174215
  - Ngày đăng ký nick: 7/12/2018
  - Chức sắc khi tham gia chắn hội: Chánh tổng
  - Tham gia đóng góp quỹ hội (nếu có): chưa tham gia

  Ý kiến đóng góp xây dựng cho chắn hội: Cần xây dựng 1 quỹ tiền mặt hàng năm do thành viên đóng góp và Chắn hội nên có thêm nhiều hoạt động cho ACE giao lưu sinh hoạt ngoài đời như : thăm hỏi (ốm đau), chia vui (Hỷ), chia buồn (Hiếu với tứ thân), du lịch tham quan, ...

  Tôi đã đọc và hiểu các quy định của CHHN cũng như các quy định của Sandinh.com. Tôi xin khẳng định việc đăng ký tham gia chắn hội là hoàn toàn tự nguyện.


  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội:
  - Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện…
  - Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo
  - Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín chắn hội Hà Nội trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  - Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho chắn hội Hà Nội phát triển
  - Đóng góp kinh phí hàng năm đầy đủ theo quy định của Hội

  Hà Nội, Ngày 17 tháng 10 năm 2019.
  Trân trọng!
  Nguyễn Quang Chiến.
   
  hamsay68, vuabip13Lê Ngọc Trung thích điều này.
 6. lê nguyên1981

  lê nguyên1981 Chắn hội Hà Nội

  E đã đổi sdt nếu có thông báo gì xin bqt gửi tới sdt em đã chỉnh sửa ạ
   
 7. mili_xichhop

  mili_xichhop Dân đen

  Tôi xin bổ sung thông tin cá nhân vào mẫu đăng ký thành viên chắn hội như sau:
  - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tân
  - Ngày tháng năm sinh: 01/10/1984
  - Địa chỉ: Nhổn - Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0948110245
  - Nghề nghiệp (nếu có): Xây dựng
  - Nick tham gia chắn hội: (in đậm): Mili_xichhop
  - ID: (in đậm): 384797
  - Ngày đăng ký nick: không rõ
  - Chức sắc khi tham gia chắn hội: Chánh Tổng
  - Tham gia đóng góp quỹ hội năm 2019: 400.000VNĐ
  Ý kiến đóng góp xây dựng cho chắn hội:
  - Cần đóng quỹ hội để duy trì hoạt động thường xuyên, và cũng là thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, lòng nhiệt tình của thành viên.

  Tôi đã đọc và hiểu các quy định của CHHN cũng như các quy định của Sandinh.com. Tôi xin khẳng định việc đăng ký tham gia chắn hội là hoàn toàn tự nguyện.
  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội:
  - Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện…
  - Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo
  - Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín chắn hội Hà Nội trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  - Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho chắn hội Hà Nội phát triển
  - Đóng góp kinh phí hàng năm đầy đủ theo quy định của Hội
   
 8. toni112233

  toni112233 Dân đen

  ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHẮN HỘI
  - Họ và tên:phạm thành long
  - Ngày tháng năm sinh: ....10. / ..6... / 19 .87.…
  - Địa chỉ:đội cấn ba đình
  - Số điện thoại liên hệ:0379496437
  - Nghề nghiệp (nếu có)
  - Nick tham gia chắn hội: (in đậm)
  - ID: (in đậm)toni112233
  - Ngày đăng ký nick: ..... / ..... / 20 19…..
  - Chức sắc khi tham gia chắn hội:
  - Tham gia đóng góp quỹ hội (nếu có): .............................. Bảo.
  ................................VNĐ​
  Ý kiến đóng góp xây dựng cho chắn hội………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………..
  Tôi đã đọc và hiểu các quy định của CHHN cũng như các quy định của Sandinh.com. Tôi xin khẳng định việc đăng ký tham gia chắn hội là hoàn toàn tự nguyện.

  Nếu được tham gia tôi xin chấp hành mọi nội quy quy định của Hội:
  - Không có các hành vi thiếu văn hóa về: nói, viết, hình ảnh đại diện…
  - Không vi phạm các quy định của sandinh.com bị kỷ luật ở mức khóa tài khoản, đặc biệt là hành vi bơm bài hack bảo
  - Không đưa tin ảnh hưởng đến uy tín chắn hội Hà Nội trước cộng đồng, không nói xấu chắn hội khác; không tái phạm khi đã được nhắc nhở về các bài viết
  - Luôn có ý thức và hành động để xây dựng và quảng bá cho chắn hội Hà Nội phát triển
  - Đóng góp kinh phí hàng năm đầy đủ theo quy định của Hội

  Ghi chú: Đề nghị ACE là thành viên trước đây chưa đăng ký đầy đủ nay điền đầy đủ các nội dung còn thiếu vào mẫu đơn này.​
  [/QUOTE]
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 10/11/19 at 10:07 PM
 9. Mình Bùi Công Chính
  Muốn xin gia nhập chắn hội HN
  Hiện tài mình sống ở Đà Nẵng
  Công việc : dịch vụ du lịch
  ĐT: 0945056262