NƠI GIAO LƯU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN HCHD và CÁC HC KHÁC

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 27/3/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2019: Xin hãy về Bắc Mê!

  Từ ngày 03/12/2019 đến 31/12/2019. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMĐ 2019:
Số tiền nhận được:
 1. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 2. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 3. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 4. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 5. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 6. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 7. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 8. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 9. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 10. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 11. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 12. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 13. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 14. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 15. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 16. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 17. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 18. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 19. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương

 20. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Hội Chắn Hải Dương