NƠI ĐĂNG BÀI DỰ THƯỞNG HỘI CHẮN HÀ TÂY

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi giadinh5t, 6/2/19.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID: 5967552 1664630752300.
   
 2. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 3. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 4. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 158, bắt đầu từ 00h00' ngày 03/10/2022 đến 24h00' ngày 09/10/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 03/10/2022 đến 24h00' ngày 09/10/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 5. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID:5967552 1664805538253.
   
 6. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

 7. xuanlan1980

  xuanlan1980 Hội chắn Hà Tây

  1665237619053. id 3899707
   
 8. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 9. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 159, bắt đầu từ 00h00' ngày 10/10/2022 đến 24h00' ngày 16/10/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 10/10/2022 đến 24h00' ngày 16/10/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 10. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID: 5967552 1665927885763.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.
 11. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 12. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 160, bắt đầu từ 00h00' ngày 17/10/2022 đến 24h00' ngày 23/10/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 17/10/2022 đến 24h00' ngày 23/10/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 13. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID: 5967552 1666100364824.
   
 14. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

 15. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

 16. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 161, bắt đầu từ 00h00' ngày 24/10/2022 đến 24h00' ngày 30/10/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 24/10/2022 đến 24h00' ngày 30/10/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 17. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID. 5967552 ChanSD-Android-1.2.9-2022-10-31 22-18-33.
   
 18. Hội Chắn Hà Tây

  Hội Chắn Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Nơi nhận thưởng của thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
  Tuần 162, bắt đầu từ 00h00' ngày 31/10/2022 đến 24h00' ngày 06/11/2022
  Tất cả các bài đăng hợp lệ :
  - Tính từ 00h00' ngày 31/10/2022 đến 24h00' ngày 06/11/2022
  - Được chụp hiển thị rõ kết quả bằng chức năng Sân Đình
  Để đảm bảo quyền lợi của mình, HCHT yêu cầu các thành viên đỗ đạt trong các khoa thi cử thực hiện tốt nội quy mà HCHT đề ra.
  Yêu cầu các thành viên đăng bài để lại ID.
   
 19. Đoàn Trọng HT

  Đoàn Trọng HT Hội Phó - Trưởng ban PCNS HCHT

  ID: 5967552 ChanSD-Android-1.2.9-2022-11-04 20-40-20.
   
 20. Chủ tịch xã

  Chủ tịch xã Hội Chắn Hà Tây

  ID: 4926

  ChanPro2022.11.6.11.51.4.WEB.
   
  Hội Chắn Hà Tây thích điều này.