MINIGEM HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 20/8/19.

 1. ng.duongxmhl

  ng.duongxmhl Lý trưởng

  - Nhà vô địch: @chichi184
  - Điểm số: +128đ
  - Id: 5406666
   
 2. dongtaT

  dongtaT Dân đen

  Nhà vô địch : ngoty19771
  Điểm số : + 81 đ
  ID : 5199432
   
 3. vĩ hói

  vĩ hói Lý trưởng

  Nhà Vô địch: tam76
  Điểm số: + 103 đ
  ID: 5196473
   
 4. nvandung2017

  nvandung2017 Chánh tổng

  Nhà vô địch: @chichi184
  - Điểm số: +148đ
  - Id: 4255436
   
 5. trai chí linh

  trai chí linh Thành viên HCHD

  Nhà vô địch: @nvandung2017
  - Điểm số: +156đ
  - ID 5145678
   
 6. Trungthoa162409

  Trungthoa162409 Dân đen

  Vô địch: Tam76
  Điểm: +124
  Id: 5370446
  Nick: Trung161081
   
 7. 0983193293

  0983193293 Chánh tổng

  Vô địch: Tam76
  Điểm: +110₫
  Id: 2031
  Nick: 0983193293
   
 8. fb_baoviet1980

  fb_baoviet1980 Chắn hội MU

   
 9. tampro76

  tampro76 Dân đen

  Vô địch: @tam76
  Số điểm: +76 điểm
  ID: 5337676
   
 10. duyphan261w

  duyphan261w Dân đen

  Vô địch: ngoty19771
  Số điểm : +89
  Id: 5045097
   
 11. TrầnVĩnh 82

  TrầnVĩnh 82 Dân đen

  Vô địch: chichi 184.
  số điểm: +82đ.
  ID 4686615
   
 12. Vuong gia Bin

  Vuong gia Bin Chánh tổng

  Vô địch : tam76
  Số điểm : +203đ
  Id : 3669891
   
 13. rubic_03

  rubic_03 Dân đen

  Nhà vô địch: @ngoty19771
  Điểm số: 123
  ID; 5110
   
 14. rubic_02

  rubic_02 Dân đen

 15. rubic_01

  rubic_01 Học chơi

  Nhà Vô địch: @tam76
  Điểm số: + 146 điểm
  ID: 4098
   
 16. rubic_00

  rubic_00 Dân đen

  - Nhà vô địch: @quyluongbv
  - Điểm số: + 93d
  - ID 5110
   
 17. Dr_Hùng

  Dr_Hùng Lý trưởng

  Nhà Vô địch: @tam76
  Điểm số: + 177 điểm
  ID: 5199998
   
 18. chanvuongvtcl011

  chanvuongvtcl011 Chánh tổng

  Nhà vô địch: @tam76
  Số điểm: +134điểm
  ID: 602238
   
 19. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

 20. so1bacninh_9582

  so1bacninh_9582 Dân đen

  - Nhà vô địch: @ngoty19771
  - Điểm số: +97đ
  - ID: 5320191