[MINIGAME] CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU" HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 5.2020"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 27/7/19.

 1. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+288
  - ID nhận thưởng : 4934567
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 2. Bựa WS

  Bựa WS Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+298
  - ID nhận thưởng : 4944494
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 3. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+308
  - ID nhận thưởng : 4998888
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 4. quyết lấy vợ

  quyết lấy vợ Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+318
  - ID nhận thưởng : 5050305
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 5. Dã bảo không

  Dã bảo không Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+328
  - ID nhận thưởng : 5131315
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 6. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+338
  - ID nhận thưởng : 5188815
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 7. __Khánh Già__

  __Khánh Già__ Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+348
  - ID nhận thưởng : 5251525
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 8. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+358
  - ID nhận thưởng : 5252325
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 9. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+88
  - ID nhận thưởng : 5333444
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 10. Chấp nhận khi

  Chấp nhận khi Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+78
  - ID nhận thưởng : 5443210
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 11. Khánh Bùi

  Khánh Bùi Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+68
  - ID nhận thưởng : 5446666
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 12. Đền Ốm

  Đền Ốm Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+89 đ
  - ID nhận thưởng : 5003143
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ
   
 13. tueminh2009

  tueminh2009 Lý trưởng

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @tung_90
  - Số điểm nhà vô địch :+150 đ
  - ID nhận thưởng : 556330
  (Nick: tueminh2009)
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.

   
 14. Ngố Xinh Xinh

  Ngố Xinh Xinh Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  (*) THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - chắn thủ về nhất: @haiduong78_pro
  - số điểm nhà vô địch: +78 điểm
  - ID nhận thưởng: 30982
  (*) Chúc giải đấu thành công rực rỡ@};-
   
  P H Ú C K H Á N HKhánh Bùi thích điều này.
 15. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

  (*)THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - chắn thủ về nhất: @tung_90
  - số điểm nhà vô địch: +98 điểm
  - ID nhận thưởng: 4994694
  (*) Chúc giải đấu thành công rực rỡ@};-
   
 16. Lão_Hổ

  Lão_Hổ Dân đen

  (*)THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - chắn thủ về nhất: @ngominh1976
  - số điểm nhà vô địch: +112 điểm
  - ID nhận thưởng: 5177111
  (*) Chúc giải đấu thành công rực rỡ@};-
   
 17. Men_ Tình

  Men_ Tình Lý trưởng

  (*)THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch : +98₫
  - ID nhận thưởng : 5403020
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ@};-@};-@};-
   
 18. debeotrubeo

  debeotrubeo Thành viên HCHD

  (*)THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - chắn thủ về nhất: @haiduong78_pro
  - số điểm nhà vô địch: +112 điểm
  - ID nhận thưởng: 3751876
  (*) Chúc giải đấu thành công rực rỡ@};-
   
 19. trubeodebeo

  trubeodebeo Dân đen

  (*)THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - chắn thủ về nhất: @haiduong78_pro
  - số điểm nhà vô địch: +124 điểm
  - ID nhận thưởng: 4387187
  (*) Chúc giải đấu thành công rực rỡ@};-
   
 20. CU_BON

  CU_BON Dân đen

  (*)THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - chắn thủ về nhất: @haiduong78_pro
  - số điểm nhà vô địch: +100 điểm
  - ID nhận thưởng: 5144560
  (*) Chúc giải đấu thành công rực rỡ@};-