[MINIGAME] CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU" HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 5.2020"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 27/7/19.

 1. Thành Dông - Xuân Canh Tý
  - Chắn thủ về nhất : @tung_90
  - Số diêm nhà vô dịch : 93 đ
  - ID nhận thưởng :4978465

  Chúc giải dấu thành công rực rỡ
   
 2. Như Béo HD

  Như Béo HD Hội Chắn Hải Dương

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất :.@tung_90
  - Số điểm nhà vô địch :.108đ
  - ID nhận thưởng.5301618
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 3. BÙI KHÁNH

  BÙI KHÁNH Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch : + 1000
  - ID nhận thưởng : 5535355
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 4. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+118
  - ID nhận thưởng : 5121181
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 5. BIỆT ĐỘI CÚ ĐÊM

  BIỆT ĐỘI CÚ ĐÊM Chánh tổng

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+128
  - ID nhận thưởng : 5886887
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 6. Khánh Hương Khánh

  Khánh Hương Khánh Chánh tổng

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+138
  - ID nhận thưởng : 4666666
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 7. Khánh__Già

  Khánh__Già Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+148
  - ID nhận thưởng : 4661368
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 8. Khánh___Hương

  Khánh___Hương Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+158
  - ID nhận thưởng : 4661666
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 9. Khánh Râu__

  Khánh Râu__ Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+168
  - ID nhận thưởng : 4663399
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 10. Khánh 8387

  Khánh 8387 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+178
  - ID nhận thưởng : 4777666
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 11. Khánh 3 Khánh

  Khánh 3 Khánh Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+188
  - ID nhận thưởng : 4785785
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 12. Khánh4798888

  Khánh4798888 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+198
  - ID nhận thưởng : 4798888
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 13. Buông8181

  Buông8181 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+208
  - ID nhận thưởng : 4818181
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 14. Khánh4818283

  Khánh4818283 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+218
  - ID nhận thưởng : 4818283
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 15. Quyết4855555

  Quyết4855555 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+228
  - ID nhận thưởng : 4855555
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 16. Khánh4856789

  Khánh4856789 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+238
  - ID nhận thưởng : 4856789
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 17. Quyết4878668

  Quyết4878668 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+248
  - ID nhận thưởng : 4878668
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 18. 4888868

  4888868 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+258
  - ID nhận thưởng : 4888868
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 19. Quyết4899989

  Quyết4899989 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+268
  - ID nhận thưởng : 4899989
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 20. Khánh4933333

  Khánh4933333 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+278
  - ID nhận thưởng : 4933333
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.