[MINIGAME] CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU" HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 5.2020"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 27/7/19.

 1. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @tung_90
  - Số điểm nhà vô địch :+228
  - ID nhận thưởng : 5099999
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 2. HỘI QUÁN 34

  HỘI QUÁN 34 Hải Dương Hội Tụ

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @tung_90
  - Số điểm nhà vô địch :+238
  - ID nhận thưởng : 5345456
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 3. hunglien1992

  hunglien1992 Lý trưởng

  THÀNH ĐÔNG -XUÂN CANH TÝ
  Chắn Thủ về nhất tùng_90
  số điểm nhà vô địch +106₫
  id nhận thưởng 4767916
   
  quyettimvo thích điều này.
 4. aaaoooeee

  aaaoooeee Dân đen

  THÀNH ĐÔNG-XUÂN CANH TÝ
  chắn thủ về nhất:haiduong78_pro
  số điểm nhà vô địch +109₫
  id nhận thưởng 3897470
   
 5. quyettimvo

  quyettimvo Tiêu Dao Hội

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+134
  - ID nhận thưởng : 3996265
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 6. quyet tim vo

  quyet tim vo Chánh tổng

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+128
  - ID nhận thưởng : 5000000
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 7. QUYET TlM VO

  QUYET TlM VO Lý trưởng

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+114
  - ID nhận thưởng : 5000005
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 8. trongdo79

  trongdo79 Lý trưởng

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+158
  - ID nhận thưởng : 5383333
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 9. QUYETTlMVO

  QUYETTlMVO Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+104
  - ID nhận thưởng : 4812345
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 10. S4888884

  S4888884 Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+144
  - ID nhận thưởng : 4888884
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 11. Em IE

  Em IE Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+154
  - ID nhận thưởng : 5234567
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 12. Em IE

  Em IE Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+154
  - ID nhận thưởng : 5234567
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 13. Em TK

  Em TK Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+164
  - ID nhận thưởng : 5222222
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 14. Anh Ass

  Anh Ass Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+174
  - ID nhận thưởng : 5123456
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 15. anh ri

  anh ri Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+184
  - ID nhận thưởng : 5055555
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 16. BON 2018

  BON 2018 Học chơi

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+204
  - ID nhận thưởng : 5055054
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 17. ABON 2018

  ABON 2018 Dân đen

  THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @PT_Mr Mười 89
  - Số điểm nhà vô địch :+214
  - ID nhận thưởng : 5055055
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 18. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+98
  - ID nhận thưởng : 4942494
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 19. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @tung_90
  - Số điểm nhà vô địch :+83₫
  - ID nhận thưởng : 4843479
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
  HOA RƠl CỬA PHẬT thích điều này.
 20. THÀNH ĐÔNG - XUÂN CANH TÝ
  - Chắn thủ về nhất : @ngominh1976
  - Số điểm nhà vô địch :+108
  - ID nhận thưởng : 5096789
  (*)Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.