[MINIGAME] CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU" HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG THÁNG 5.2020"

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi TCSK_HCHD, 27/7/19.

 1. dachem123

  dachem123 Thổ địa

  Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +94
  - ID : 4157195
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 2. Ma xó Sân Đình

  Ma xó Sân Đình Dân đen

  Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +108
  - ID : 5218828
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 3. Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +115
  - ID : 5218827
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 4. Tào Fịch

  Tào Fịch Dân đen

  Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +125
  - ID : 5205278
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  P H Ú C K H Á N H thích điều này.
 5. Bò_ Đội_ Nón

  Bò_ Đội_ Nón Dân đen

  Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +139
  - ID : 5206962
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 6. B Ư Ớ M Đ Ê M

  B Ư Ớ M Đ Ê M Dân đen

  Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +142
  - ID : 5281046
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 7. concuakenh

  concuakenh Lý trưởng

  Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +159
  - ID : 4979322
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 8. Hoa Phượng vĩ 133

  Hoa Phượng vĩ 133 Lý trưởng

  Nhà vô địch: @trai chí linh
  - Điểm số: +168
  - ID : 5051622
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 9. Hoa Thị Nguyệt

  Hoa Thị Nguyệt Lý trưởng

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +98 điểm
  ID : 4713710
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 10. KHO LÚA

  KHO LÚA Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +104 điểm
  ID : 5196794
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 11. KHO_LÚA

  KHO_LÚA Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +114 điểm
  ID : 5196795
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 12. QUỸ_TÍN_DỤNG

  QUỸ_TÍN_DỤNG Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +128 điểm
  ID : 5196843
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 13. Quỹ tín dụng

  Quỹ tín dụng Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +131 điểm
  ID : 5196842
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 14. Kẻ phá luật

  Kẻ phá luật Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +146 điểm
  ID : 4625698
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 15. Mõ_Sân Đình

  Mõ_Sân Đình Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +156 điểm
  ID : 5228743
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 16. Mãng Xà 001

  Mãng Xà 001 Lý trưởng

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +168 điểm
  ID : 4903551
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 17. 141821456

  141821456 Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +172 điểm
  ID : 4784432
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 18. Quỹ tiền tệ

  Quỹ tiền tệ Dân đen

  Nhà vô địch : @jang mi
  Số điểm : +239 điểm
  ID : 5196844
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 19. chimkhongbietbay

  chimkhongbietbay Dân đen

  - Nhà vô địch: @DPK8680
  - Điểm số: +87 đ
  - ID : 5194037
   
 20. chimkhongbiethot

  chimkhongbiethot Dân đen

  - Nhà vô địch: @chanhoi baoloc
  - Điểm số: +93 đ
  - ID : 5194045