[Sự kiện] MINIGAME - CÁC GIẢI ĐẤU CỦA THÀNH NAM SĐ

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi TCSK Thành Nam SĐ, 23/11/20.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. VANANH1610

  VANANH1610 Ủy viên BQT Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"
  ĐIỂM THẤP NHẤT: - 218 điểm
  ID: 5626070
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ, nuitienkhonglochắn Ka18 thích điều này.
 2. chắn Ka18

  chắn Ka18 Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"
  ĐIỂM THẤP NHẤT: - 123 điểm
  ID: 4824525
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ, nuitienkhonglohuong8484 thích điều này.
 3. Định Đoàn Bảo

  Định Đoàn Bảo Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"
  ĐIỂM CAO NHẤT: +189
  ID: 5701936
  Chúc Giải đấu "HKTT2021" thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ, nuitienkhonglohuong8484 thích điều này.
 4. huong8484

  huong8484 Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: 202đ
  ID: 4790718
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐnuitienkhonglo thích điều này.
 5. nuitienkhonglo

  nuitienkhonglo Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: 243 đ
  ID: 3633238
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. zangtehee1

  zangtehee1 Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: 181đ
  ID: 84535
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. 30F00001

  30F00001 Hội Phó Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: 169₫
  ID: 4611667
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. bachuthidinh

  bachuthidinh Dân đen

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: +236 đ
  ID: 5674301
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. 30F00001

  30F00001 Hội Phó Thành Nam SĐ

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM THẤP NHẤT: -149₫
  ID: 4611667
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 10. hoathanhque6886

  hoathanhque6886 Dân đen

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM THẤP NHẤT: - 234 đ
  ID: 6233192
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. MinhAnh8282

  MinhAnh8282 Chắn hội MU

  ĐIỂM CAO NHẤT: 182đ
  ID: 5444444
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. trongdo79

  trongdo79 Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: +176đ
  ID: 5161563
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 13. Elise2022

  Elise2022 Chắn hội MU

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀOKIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM THẤP NHẤT: - 163đ
  ID: 6016784
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. tuyên văn 89

  tuyên văn 89 Dân đen

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"
  ĐIỂM CAO NHẤT: 176₫

  ID: 6161014
  Chúc Giải đấu "HKTT2021" thành công rực rõ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 15. phamtan86

  phamtan86 Dân đen

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: +226đ
  ID: 4988903
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. Đức Toàn 2019

  Đức Toàn 2019 Lý trưởng

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"

  ĐIỂM CAO NHẤT: 198đ
  ID: 6057231
  Chúc sự kiện Giải đấu thành công rực rỡ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 17. 12000000000

  12000000000 Dân đen

   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 18. 12000000000

  12000000000 Dân đen

  Điểm thấp nhất 146đ
  Id:883923
  Nich:12000000000
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. Trungthoa162409

  Trungthoa162409 Chánh tổng

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"
  ĐIỂM CAO NHẤT: +134đ
  ID: 5370446
  Chúc Giải đấu "HKTT2021" thành công rực rõ!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. dvn88

  dvn88 Hội chắn Hà Tây

  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ KHAI MẠC GIẢI ĐẤU "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2021"
  ĐIỂM CAO NHẤT: +254
  ID: 5247014
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.